Скарлупіна Юлія Анатоліївна

Скарлупіна Юлія Анатоліївна
Асистент
Електронна поштаЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
Освіта та кваліфікація:
 • 1997 - 2001 рр.: навчання в СДПУ ім. А.С Макаренко, факультет іноземних мов, присвоєно кваліфікацію "вчитель англійської і французької мови та зарубіжної літератури"

Досвід роботи:

 • травень 2016 р. – теперішній час: асистент кафедри іноземних мов ННІ БТ "УАБС" СумДУ
 • 2003 р. - 2016: викладач кафедри іноземних мов ДВНЗ "УАБС НБУ"
 • 2002 – 2003рр.: вчитель іноземних мов СШ №17 м. Суми
 • 2001 – 2002 рр.: вчитель іноземних мов СШ №1 с. Чернеччина Охтирського району Сумської області

Читає курси:

 • Іноземна мова (англійська)
 • Іноземна мова (поглиблений курс) - англійська
 • Ділова іноземна мова (англійська)
Підвищення кваліфікації та участь у проектах:
 • 2019 Проходження онлайн курсу Content-based Instruction The American English (AE) E-Teacher Program (a program of the U.S. Department of State and FHI 360 delivered February 18 – March 25, 2019 by World Learning)
 • 2019 Проходження онлайн курсу Enrichir Mutuellement sa Pratique pédagogique Avec le Numérique (EMPAN) proposé par GIP FTLV-IP Orléans - Tours et diffusé sur la plate-forme FUN
 • 2019 Проходження онлайн курсу Moi, prof de FLE proposé par Université de Liège (via platform France Université Numérique (FUN))
 • 2018 Проходження онлайн курсу Критичне мислення для освітян (платформа масових відкритих онлайн курсів Prometheus)
 • 2018 Проходження онлайн курсу Edx від Politecnico di Milano: Education: DTransform101 D-TRANSFORM: University Strategies in the Digital 
 • 2017 Проходження онлайн курсу Edx від Politecnico di Milano: Engaging Students in Active Learning 
 • 2017 Проходження онлайн курсу Edx від Politecnico di Milano: Using Open Educational Resources in Teaching
 • 2016: Курс підвищення кваліфікації за програмою електронних засобів та дистанційних технологій навчання в СумДУ, свідоцтво № 12СПК 960295
 • 2016 "Understanding speaking assessment: what every teacher should know" Cambridge English webinar
 • 2016 Oxford University Press-Oxford Professional Development Webinar "Linking Your Classroom To a Wider World"
 • 2016 Landesinstitut für Pädagogik und Medien Saarland webinar "Apprendre et enseigner le français avec TV5 MONDE" 
 • 2016: участь у вебінарі Landesinstitut für Pädagogik und Medien Saarland «Les outils pour sonder les élèves»
 • 2016: участь у вебінарі Oxford University Press España «Jouons pour apprendre. Développer la compétence écrite par la jeu»
 • 2016: участь у вебінарах Cambridge English: «Supporting mixed ability learners at PET/KET levels – reading/writing skills»; «Understanding assessment – what every teacher should know»
 • 2015 р.: участь у вебінарах від Oxford University Press-Oxford Professional Development Webinars:“Challenging Students to Think Critically", “The Power of Pronunciation in Business English”, ”Teaching integrated skills and critical thinking using Project and Insight”
 • 2015 р.: Курс підвищення кваліфікації за програмою "З інноваційної педагогічної діяльності", Сумський державний університет (обсяг - 108 годин)
 • 2014 р.: участь у вебінарах від Oxford University Press-Oxford Professional Development Webinars:“Real World-Helping Students with Functional Language, “Work It out Yourself- Helping Students with Grammar”, ”Skills for Effective Communication at Work”
 • 2014 р.: організація і проведення профорієнтаційного заходу Брейн – ринг
 • 2014 р.: організація і проведення профорієнтаційного заходу “Global Village”
 • 2014 р.: організація і проведення профорієнтаційного заходу для слухачів МАН України міні-квест стежками Слобожанщини “Welcome to Sumy”
 • 2013 р.: семінар « Ouvrez les nouvelles espèces de l’enseignement avec méthode Zénith » / «Нові виміри викладання французької мови» в Київському міському будинку учителя
 • 2013 р.: сертифікат дистанційних курсів підвищення кваліфікації з французької мови (62 год.) Altissia International (Бельгія)
 • 2012 р.: участь у семінарах, організованих Британською Радою в Україні: «Teaching Writing», «What Makes a Good Exam?»
 • 2012 р.: семінар з викладання ділової іноземної мови “Cambridge English – Where Theory Meets Practice” на базі Київського національного Авіаційного Університету
 Сфера наукових інтересів:
 • філологія
 • методика викладання французької мови.

Є автором 60 наукових і навчально-методичних публікацій.

 1. Збірник інтерактивних тестових завдань на тему "Empower Your English for Life"/" Англійська для повсякденного спілкування: онлайн тести" з дисципліни "Іноземна мова (англійська)" [Текст] : для самостійної роботи студ. І курсу спец. 292 "Міжнародні економічні відносини" / Л. В. Андрейко, Ю. А. Скарлупіна. – Електронне видання каф. Іноземних мов (ННІ БТ). – Суми : СумДУ, 2019. – 5 с. http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=718171
 2. Збірник інтерактивних тестових завдань з дисципліни «Іноземна мова (англійська)» на тему "First Steps in Business English" («Перші кроки до ділової англійської мови») для самостійної роботи студентів І курсу економічних спеціальностей, режим доступу: https://elearning.sumdu.edu.ua/s/dd-nil
 3. Відкриті освітні ресурси у викладанні іноземних мов // Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови: лінгво-дидактичні, методичні та міжнародні перспективи: збірник матеріалів конференції 18 березня 2019 р. – Одеса: Одеський нац. університет імені І. І. Мечникова, 2019. – С. 243–246. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72690
 4. Андрейко, Л.В., Скарлупіна, Ю.А. Автономність студентів у вивченні іноземних мов: модель змішаного навчання / Л.В. Андрейко, Ю.А. Скарлупіна //Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філологічні науки. – № 2 (325). – квітень 2019. – С. 260-268.  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72875
 5. Андрейко. Л.В. Реалізація концепції змішаного навчання при викладанні англійської мови у вищій школі / Л.В. Андрейко, Ю.А. Скарлупіна. // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал / редкол. В.І Кушнерик та ін. - Чернвівці: ВД "РОДОВІД". – 2018. – Вип. 2(16). - С. 3-14.  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71108
 6. Методичні вказівки : Збірник інтерактивних тестових завдань на тему "Key to successful socializing" («Ключ до успішного встановлення соціальних контактів») з дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання / укладачі: Д.О.Медведовська, Ю.А.Скарлупіна, Т.В.Турчина. – Суми : Сумський державний університет, 2018 Режим доступу: https://www.classmarker.com/online-test/start/?quiz=eqg5afabe3cbcf78
 7. Building communication skills in German and French on the basis of business English [Електронний ресурс]: handbook: in 2 parts. P.2 / G.B. Kozlovska, L.S. Otroshchenko, Yu.A. Skarloupina. - Sumy: Sumy State University, 2018. - 156 с http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68203
 8. Методичні рекомендації (збірник інтерактивних тестових завдань) на тему "Key to successful presentations" ("Ключ до успішних презентацій") з дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання / укладачі: Д.О.Медведовська, Ю.А.Скарлупіна, Т.В.Турчина. – Суми : Сумський державний університет, 2017 
 9. Інтерактивні технології у викладанні іноземних мов/ Якісна мовна освіта у сучасному глобалізованому світі: тенденції, виклики, перспективи : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 23–24 листопада 2017 http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67220
 10. Free online resources in foreign language teaching./Pathways to Success for Contemporary English Teachers and Their learners: Book of Convention Papers /Comp. A. Radu, Eds. A. Radu, L. Kuznetsova. – Lviv: ПП «Марусич», 2017. - p. 172 - 173. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52099
 11. Integrating online educational applications in the classroom. / Medvedovska D., Skarlupina Y., Turchina T.//European Humanities Studies: State and Society, № 4 (2016). – Slupsk, Poland. C. 145-156 http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51797 
 12. Інноваційні методи викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей[Текст] / Скарлупіна Ю. А. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології - Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2016. – 484с. - с. 347 - 354 http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51014
 13. Інформаційні технології у викладанні іноземних мов для спеціальних цілей / Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції 17 березня 2016 р. [Текст] / Скарлупіна Ю. А. //  За заг. ред. Е.В.Лузік, О.М. Акмалдінової. – К.: НАУ, 2016. – 226 с. – С. 214 -215 http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51238
 14. Підвищення мотивації студентів немовних факультетів до вивчення французької мови як другої іноземної[Текст] / Скарлупіна Ю. А. //  Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін: матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції (06-07 квітня) 2016 року, м.Суми).-Том 2. –  - 260 с. – С.146 – 148 http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51240
 15. Змішане і перевернене навчання як інноваційні підходи до викладання іноземних мов у ВНЗ[Текст] / Скарлупіна Ю. А. //  Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 3 до Вип.36, Том 2 (18): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання».-К.:Гнозис, 2016.-470 с.- С.152 – 158 http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51255
 16. Формування навичок спілкування німецькою та французькою мовами на базі ділової англійської мови = Building сommunication skills in German and French on the basis of business English Part I : навчально-методичний посібник для практичної та самостійної роботи з німецької та французької мови як другої іноземної/ Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»; [укладачі Г.Б. Козловська, Л.С. Отрощенко, Ю.А. Скарлупіна]. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2015. - 126 с.  http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/13671
 17. Скарлупіна Ю. А. Language interference in learning French / Ю. А. Скарлупіна // «Ключови въпроси в съвременната наука». Филологични науки. - София : «Бял ГРАД-БГ» ООД. - 2015. Том 13. - С. 82 - 87. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/13491
 18. Скарлупіна Ю. А. Професійні зустрічі =Les rencontres professionnelles Partie II [Текст] : методичні рекомендації для практичної та самостійної роботи з французької мови як другої іноземної/ [уклад. Ю.А. Скарлупіна.] ; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». - Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2014. – 23 с. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/13463
 19. Skarloupina Y. A. La démarche interculturelle dans l’enseignement des langues étrangères assisté par les nouvelles téchnologies / Y. A. Skarloupina // Moderní vymoženosti vědy – 2015. - Díl 9. Filologické vědy.: Praha. Publishing House «Education and Science», 2015. - P. 21-26.  http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/13262
 20. Скарлупіна Ю. А. Засоби словотворення в сучасній французькій мові / Ю. А. Скарлупіна // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції«Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця» – Полтава : ПолтНТУ, 2015. - С. 263 - 264.  http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/13436
 21. Скарлупіна Ю. А. Словотворення у вивченні французької мови для спеціальних цілей / Ю. А. Скарлупіна // Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ / Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, 2015 - С. 123 - 124.  http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/13464
 22. Скарлупіна, Ю. А. Дискурс ведення ділових переговорів у французькій мові / Ю. А. Скарлупіна // Каразинські читання: Людина.Мова. Комунікація. Частина 2. - С. 100 - 101. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/11347
 23. Скарлупіна, Ю. А. Інтерактивні методи викладання ділової іноземної мови / Ю. А. Скарлупіна // Інноваційний розвиток вищої освіти. - Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014 - С. 159 -161. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/11382
 24. Скарлупіна Ю. А. Teaching French as a second foreign language / Ю. А. Скарлупіна // Держава і право:становлення і стратегія розвитку. - Суми : Друкарський дім "ПАПІРУС", 2014 - С. 352 - 354. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/11622
 25. Скарлупіна Ю. А. Social media in teaching foreign languages/ Ю. А. Скарлупіна // Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі. - Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна. - 2014. - С. 132-134. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/12572
 26. Скарлупіна Ю. А. Компетентнісний підхід до викладання іноземних мов для майбутніх економістів / Ю. А. Скарлупіна // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця. - Суми: ВВП "Мрія", 2014, Т. І. - C. 73 - 74. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/12581
 27. Скарлупіна Ю. А. Emploi des sigles dans la langue française des affaires / Ю. А. Скарлупіна //«Ключови въпроси в съвременната наука», - 2014. Том 21. Филологични науки. - София : «Бял ГРАД-БГ» ООД. - С. 87 - 91.  http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/11596
 28. Скарлупіна Ю. А. Emploi des ressources en ligne dans l’enseignement de FOS / Ю. А. Скарлупіна // «Ключови въпроси в съвременната наука». - 2014. - Т. 19. Филологични науки. - София : «Бял ГРАД-БГ» ООД. - С. 36 - 40.  http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/11624
 29. Скарлупіна, Ю. А. Les emprunts dans la langue française des affaires [Текст] / Ю. А. Скарлупіна // «Настоящи изследвания и развитие - 2014».- С. 52 - 55. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/10839
 30. Скарлупіна Ю. А. Ділове спілкування як елемент іншомовної підготовки майбутніх економістів / Ю. А. Скарлупіна // Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця. – Полтава : ПолтНТУ, 2014. – C. 83-85.  http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/11446
 31. Професійні контакти =Les contacts professionnels Partie II [Текст] : методичні рекомендації для практичної та самостійної роботи з французької мови як другої іноземної / [уклад. Ю.А. Скарлупіна]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». - Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. – 46 с.http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/11387
 32. Скарлупіна, Ю. А. Дослідницька діяльність студентів при вивченні іноземної мови ділового спрямування [Текст] // Ю. А. Скарлупіна - Materiály IX mezinárodní vědecko - praktická konference «Věda a technologie: krok do budoucnosti – 2013». - Díl 15. Filologické vědy: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. - С. 9 – 12.http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/9862
 33. Скарлупіна, Ю. А. Influence mutuelle de l'anglais et de français des affaires / Ю. А. Скарлупіна // Materiály IX mezinárodní vědecko - praktická konference «Efektivní nástroje moderních věd – 2013». - Díl 28.Filologické vědy: Praha. Publishing House«Education and Science» s.r.o - 104 stran. - С. 84 - 89.http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/10029
 34. Скарлупіна Ю. А. Доцільність використання соціальних мереж в контексті викладання іноземних мов / Ю. А. Скарлупіна // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця – Суми : ВВП «Мрія», 2013. – С. 181 – 182 http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/11776
 35.  Скарлупіна, Ю. А French borrowings in the legal English / Ю. А. Скарлупіна // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвиткурозвитку : збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції (18 - 19 травня 2013 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. - Суми : Друкарський дім "Папірус", 2013. - С. 581-582. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/10047
 36.  Скарлупіна, Ю. А. Французька мова в полікультурному середовищі [Текст] / Скарлупіна Ю. А. // Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі :матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – 2013. – С. 154 – 155. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/10343 
 37.  Скарлупіна, Ю. А. Оптимізація вивчення французької мови як другої іноземної [Текст] // Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ : матеріали ІІІ Міжнародної конференції. -Харків, 2013. - С.151- 152.  http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/9938 
 38.  Скарлупіна, Ю. А. Using video materials in teaching foreign languages for professional purposes// Ю. А. Скарлупіна. - Global English - Global decisions. XVIII TESOL - Ukraine National Conference. April 12 - 13, 2013. Book of papers - Севастополь : Рибест, 2013. - С. - 306 -308.   http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/9945 
 39. Скарлупіна, Ю. А. Dialogue des cultures dans l'enseignement du français des affaires [Text] / Скарлупіна Ю. А. // Каразинські читання. Людина. Мова. Комунікація : тез. доп. ХІ Міжнародної наукової конференції. - Харків, 2012. - С. 260 – 261. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/7328
 40. Скарлупіна, Ю. А. Підвищення ефективності самостійнійСумДПУ імені А.С. Макаренка роботі студентів при вивченні іноземних мов професійного спрямування шляхом використання інформацйних технологій [Текст] // Ю. А. Скарлупіна // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК - 2012) : матеріали ІІ міжвузівської науково-практичної конференції (5-6 грудня 2012р.) / СумДПУ імені А.С. Макаренка. - Суми, 2012. - С. 268-270. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/9339
 41. Скарлупіна, Ю. А. Enseignement du français langue professionnelle [Текст] / Ю. А. Скарлупіна // Найновите научни постижения : материали за 8-а международна научна практичнаконференция. Филологични науки. - София : Бял ГРАД-БГ. - 2012. – Т. 18. - С. 16 – 17. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/8318
 42. Атанасова, М. П. Проблеми саморозвитку і майбутньої самореалізації студентів економічних спеціальностей [Text] / М. П. Атанасова, Ю. А. Скарлупіна // Materiály VIII mezinárodní vědecko - praktická konference «Moderní vymoženosti vědy – 2012». - Díl 13. Pedagogika : Praha. Publishing House «Education and Science».http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/7477
 43. Скарлупіна, Ю. А. Les technologies de l'information dans l’enseignement du français des affaires / Ю. А. Скарлупіна // Найновите научни постижения : материали за 8-а международна научна практична конференция. Филологични науки. – София : Бял ГРАД-БГ. - 2012. – Т. 18. - С. 9-16. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/8319
 44. Скарлупіна, Ю. А. Вивчення іноземної мови професійного спрямування: шляхи до мотивації [Текст] / Ю. А. Скарлупіна // Перспективні наукові дослідження : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції. - София, 2011.- С. 77-79.http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4930
 45. Скарлупіна, Ю. А. Особенности коммуникативных фразеологических единиц во французском языке [Текст] / Ю. А Скарлупіна // Актуальні дослідження і розробки : матерали VII Міжнародної науково-практичної конференції. – Софія, 2011.– С. 56 - 60.  http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4906
 46. Скарлупіна, Ю. А. Роль викладача ділової іноземної мови в процесі запровадження європейських стандартів вищої освіти [Текст] / Скарлупіна Ю. А. // Вища освіта в Україні у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – 2011. - № 3. - Дод. 2. - Т. VIII. - С. 316 – 322. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/8192
 47. Атанасова, М. П. Полікультурний розвиток особистості майбутніх фахівців економічного профілю [Текст] / М. П. Атанасова, Ю. А. Скарлупіна // Ключові питання в сучасній науці. Філологічні науки : матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції. – Софія, 2011. - Том 30.- С. 45-51 http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/5507
 48. Скарлупіна, Ю. А. Викладання другої іноземної мови в контексті підготовки майбутніх фахівців економічного профілю [Текст] / Ю. А. Cкарлупіна // Новини світової науки -2011 : матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції. – Софія, 2011. – Том «Філологічні науки», секція «Мова, мовлення, мовленнєва комунікація» - С. 64-76.http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/5610
 49. Атанасова, М. П. Формування та розвиток навичок самоорганізації студентів під час вивчення ділової іноземної мови у вищому навчальному закладі [Текст] / М. П. Атанасова, Ю. А. Скарлупіна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – 2011. - № 4-5. – С. 320-328.http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/7314
 50. Скарлупіна, Ю. А. Plurilinguisme comme le but d’enseignement des langues étrangères [Text] / Ю. А. Cкарлупіна // Новини світової науки -2011 : матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції. - Том «Філологічні науки», секція «Мова, мовлення, мовленнєва комунікація». – Софія, 2011.– С. 76-89. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/5613
 51. Скарлупіна, Ю. А. La conversation téléphonique en français [Текст] : Навчальний посібник для аудиторної та самостійної роботи з французької мови / Ю. А. Cкарлупіна. – Суми, 2010. – 105 с. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/5619
 52. Атанасова, М. П. Формування інноваційної культури студента в контексті підготовки полікультурної особистості фахівця [Текст] / М. П. Атанасова, Ю. А. Скарлупіна // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка – Полтава, 2010. – С. 155 - 160.http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/460
 53. Скарлупіна, Ю. А. Взаимосвязь языков и культур в сфере деловых отношений [Текст] / Скарлупіна Ю. А. // Дні науки 2010. Філологічні науки : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції – Praha, 2010. – С. 60 – 69. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/5618
 54. Скарлупіна, Ю. А. Les entreprises francaises [Text] / Ю. А. Скарлупіна // Навчальний посібник для аудиторної та самостійної робіт з французької мови за професійним спрямуванням. – Суми, 2010. - 111 с.http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4929
 55. Скарлупіна, Ю. А. Ділова кореспонденція французькою мовою [Текст] / Ю. А. Скарлупіна // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія Філологічні науки.– Луцьк, 2009. - № 5 .– С. 439-444. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4743
 56. Скарлупіна, Ю. А. Лингвокультурные отношения франкоязычных стран [Текст] / Скарлупіна Ю. А. / Материали за V Международна научна практична конф. "Honors high school - 2009". – Софія, 2009. – Т. 5. - С. 30 - 38. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/596
 57. Скарлупіна, Ю. А. Социокультурные аспекты обучения французскому языку в контексте этики деловых отношений [Текст] / Скарлупіна Ю. А. // Дні науки 2009 : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. - Прага, 2009. – № 13. - С. 78 – 80.http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/1009
 58. Атанасова, М. П., Обучение иностранному деловому языку студентов экономических специальностей в контексте межкультурной коммуникации [Текст] / М. П. Атанасова, Ю. А. Скарлупина // Ученые записки национального университета им. В. И. Вернадского. Серия. Филология. Социальные коммуникации. – 2009. – Т. 22 (61). - № 1.– С. 551-556. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/467
 59. Скарлупіна, Ю. А. Лексика інформаційних технологій в сучасній французькій мові [Текст] / Скарлупіна Ю. А. // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : матеріали VII Всеукраїнської конференції. - 2009. – С. 266 – 268.    http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4763
 60. Скарлупіна, Ю. А. Le français pour les étudiants des finances [Text] / Ю. А. Скарлупіна. – Суми, 2005.- 26 с. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4932