Отрощенко Лариса Степанівна

Отрощенко Лариса Степанівна

Кандидат педагогічних наук, доцент

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта та кваліфікація:

 • 2013 р.: присвоєно вчене звання "Доцент кафедри іноземних мов";
 • 2010 р.: присвоєно науковий ступінь кандидата педагогічних наук;
 • 2010 р.: захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" у Спеціалізованій вченій раді Київського інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. Тема дисертаційного дослідження: "Розвиток професійної компетентності майбутніх фахівців зовнішньоекономічного профілю у Німеччині";
 • 2005-2009 рр.: навчання в аспірантурі Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної Академії педагогічних наук України (відділ порівняльної професійної педагогіки);
 • 1987 - 1992 рр.: навчання у Сумському державному педагогічному університеті ім. А.С. Макаренка, факультет іноземних мов, спеціальність "Англійська та Німецька мови".

Досвід роботи:

 • травень 2016 р. – теперішній час: доцент кафедри іноземних мов ННІ БТ "УАБС" СумДУ
 • вересень 1997 р. – травень 2016: викладач кафедри іноземних мов УАБС НБУ.
 • 1995 – 1997 рр.: вчитель німецької та англійської мов в Сумському комерційному технікумі.
 • 1992 – 1995 рр.: вчитель німецької мови в ЗОШ №13 м. Сум.

Читає курси:

 • Іноземна мова (англійська)
 • Іноземна мова (поглиблений курс) – англійська
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)
 • Друга іноземна мова (німецька)

 Підвищення кваліфікації та участь у проектах:

 • 2020 р.: серія вебінарів від American English Live: Teacher Development Series – “Connecting to Learn: Growing Professionally through Teacher-to-Teacher Engagement”, “Teachers Working Together: A Successful Community of Practice”, “Needs Assessment for Course or Curriculum Design”, “Integrated Skills: Combining Listening, Speaking, Reading, Writing and Grammar”, “Using Brain-based Strategies and Critical Thinking to Maximize Vocabulary Acquisition”, “Foundations of TESOL Methodology”, “Using Educational Technology in the English Language Classroom”, сертифікати.  
 • 2020 р.: серія вебінарів від Cambridge University Press та Cambridge Assessment English – «How to Combine Exam Preparation and Life Competencies», «LOA and Teaching Flipped Classes with Cambridge Exams», «Thinking Skills for Primary learners», сертифікати.  
 • 2019 р.: онлайн навчання за програмою для викладачів англійської мови «English foe Media Literacy» (Англійська для медіа грамотності), організоване U.S. Department of State, Bureau of Educational and Cultural Affairs, спонсовано U.S. Government, сертифікат.
 • 2019 р.: курс підвищення кваліфікації за програмою "З інноваційної педагогічної діяльності", Сумський державний університет (обсяг – 6 кредитів)
 • 2018 p. воркшоп “Building Assessment Skills of Ukrainian ESP Teachers” («Формування навичок оцінювання у українських викладачів англійської мови за професійним спрямуванням»), організований кафедрою іноземних мов ННІ БТ «УАБС» СумДУ, Європейською асоціацією з мовного тестування та оцінювання, Українською асоціацією з мовного тестування та оцінювання, сертифікат
 • 2017 р. участь у дводенному майстер-класі з питань методичного забеспечення оцінювання якості освіти, організованому представниками чеських університетів у рамках проекту «EnhancementofCapacityBuildingProcessinQualityofEducationandResearchatSNAUandSSU» (м. Суми, 5-6 жовтня 2017 р.)
 • 2015 р.: участь у вебінарах від Oxford University Press-Oxford Professional Development Webinars:“Challenging Students to Think Critically", "The Power of Pronunciation in Business English", ”Teaching integrated skills and critical thinking using Project and Insight"
 • 2015 р.: курс підвищення кваліфікації "DaF Basiskompetenzen: Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung" ("Базові компетенції викладання німецької мови як іноземної: стандарти курикулуму та планування уроку", в режимі онлайн, організований Гете Інститутом, сертифікат (10 тижнів– 75 годин).
 • 2015 р.: курс підвищення кваліфікації за програмою "З інноваційної педагогічної діяльності", Сумський державний університет (обсяг - 108 годин)
 • 2014 р.: курс "Understanding Language: Learning and Teaching" ("Розуміння мови: вивчення та навчання") в режимі онлайн, організований університетом Саусгемптона та Британською Радою, сертифікат (4 тижні – 12 годин).
 • 2014 р.: участь у вебінарах від Oxford University Press-Oxford Professional Development Webinars:“Real World-Helping Students with Functional Language, "Work It out Yourself- Helping Students with Grammar", ”Skills for Effective Communication at Work".
 • 2012 р.: участь у навчально-демонстраційній сесії "Інноваційні методи та засоби викладання: найновіше у Європейській освіті"м. Київ
 • 2012 р.: семінар для викладачів англійської мови "Teaching Writing", організованому Британською Радою
 • 2012 р.: семінар для викладачів англійської мови "What makes a good exam?", організованому Британською Радою
 • 2009 р.: семінар для перекладачів німецької мови з питань діяльності центрального банку (Німеччина, м. Франкфурт-на-Майні, Дойче Бундесбанк.

 Відзнаки:

2010 р. - Почесна грамота до Дня банківського працівника.

Сфера наукових інтересів:

 • порівняльна професійна педагогіка.
 • методика викладання англійської та німецької мов.

Є автором числених наукових та навчально-методичних публікацій. 

 1. Отрощенко Л.С. Досвід менеджменту системи вищої освіти Німеччини/ Л.С. Отрощенко// Вісник Київського Національного Університету культури і мистецтв. Серія: Менеджмент соціокультурної діяльності/ редкол. Мартинишин Я. М. та ін. - Київ, 2018. – № 2. - с. 120-133.
 2. Otroshchenko, L. S., Proshunina, A. A. The phenomenon of “externalities” as market failures. Efektyvna ekonomika. 2019. №4, URL: http://www.economy.nayka.com.ua
 3. Otroshchenko L. S., Kozlovska, G. B. 4446 Methodological instructions for practical lessons and self-study on the topic “Shaping the world: the role of IT technologies” on the discipline “Foreign language for professional purposes (English)” [Текст] : for students-masters of the specialty “Economics” (educational program “Economic cybernetics”) for full-time training / G. B. Kozlovska, L. S. Otroshchenko. – Електронне видання каф. Іноземних мов ННІ БТ "УАБС". – Sumy : Sumy State University, 2018. – 53 p. – (3 д.а./1,5 д.а.) http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=693724
 4. Otroshchenko L. S., Kozlovska G.B., Skarloupina Yu.A. Building communication skills in German and French on the basis of business English [Електронний ресурс]: handbook: in 2 parts. P.2 / G.B. Kozlovska, L.S. Otroshchenko, Yu.A. Skarloupina. - Sumy: Sumy State University, 2018. - 156 с. – (7,5 д.а./2,5 д.а.) http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68203
 5. Otroshchenko L. S., Kozlovska H., 4577 Global Economic Landscape: Key Concepts and Contexts: Methodological Quidelines on the Discipline "English for Specific Purposes" [Текст] : for classwork and self-study of part-time Master-degree students majoring in economics / H. Kozlovska, L. Otroshchenko. – Електронне видання каф. іноземних мов ННІБТ "УАБС". – Sumy: Sumy State University, 2019. – 94 p. – (4 д.а./2 д.а.) http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentView?doc_id=712798&fbclid=IwAR2AxwD4vsqnz3xOmuLI8pdK1eExnwbr56tk1b5hVCXKxlhtzoqMRDaLp2k
 6. Отрощенко Л.С., Козловська Г.Б., Скарлупіна Ю.А. Формування навичок спілкування німецькою та французькою мовами на базі ділової англійської мови = Building сommunicationskillsinGermanandFrenchonthebasisofbusinessEnglishPartIІ: навчальний посібник для практичної та самостійної роботи з німецької та французької мови як другої іноземної. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – 212 с.
 7. Отрощенко Л.С. Інноваційні методи навчання іноземних мов у ВНЗ Німеччини// Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Якісна мовна освіта у сучасному глобалізованому світі: тенденції, виклики, перспективи» (23-24 листопада 2017, м.Суми)/ за ред. В.А. Глущенко. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 124-128.
 8. Отрощенко Л.С., Миленкова Р. В., Андрейко Л.В. Особливості змісту, форм та методів формування економічної компетентності дорослих у сучасній системі освіти / Р. В. Миленкова, Л. В. Андрейко, Л. С. Отрощенко. // СумДПУ імені А. С. Макаренка. – 2016. – С. 89–99.
 9. Отрощенко Л. С. Професійно-педагогічна компетентність викладача як умова ефективного дидактичного процесу у ВНЗ економічного профілю/ Л. С. Отрощенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 1 (45). – С. 346-354.
 10. Отрощенко Л.C. Особливості викладання ділової англійської мови в університетах Німеччини // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції “Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця ” 2 квітня 2015, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. - С. 112-115
 11. Отрощенко Л. С., Козловська Г.Б., Скарлупіна Ю. А. Формування навичок спілкування німецькою та французькою мовами на базі ділової англійської мови = Building сommunication skills in German and French on the basis of business English Part I: навчально-методичний посібник для практичної та самостійної роботи з німецької та французької мови як другої іноземної/ Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»; [укладачі Г.Б. Козловська, Л.С. Отрощенко, Ю.А. Скарлупіна]. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2015. - 126 с. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/13671
 12. Отрощенко Л.С. Педагогічна техніка викладача ВНЗ економічного профілю як передумова педагогічної майстерності/ Л. С. Отрощенко //Світогляд - Філософія - Релігія: зб. наук. пр. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2014. С. 188-197. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/13461
 13. L.Otroshchenko, O. Boyko. Creation of myths in the modern world//American Journal of Scientific and Educational research. – No. 1 (4) January-June. – New York, “Columbia Press”, 2014. - P. 417-423. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/12505http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2535936
 14. Отрощенко Л.С., Миленкова Р.В. Професійно-педагогічна компетентність викладачів ВНЗ економічного профілю [Текст] : монографія / Р. В. Миленкова, Л. С. Отрощенко; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2014. – 86 с. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/11753
 15. Отрощенко Л.С. Teaching German as a second foreign language in the Ukrainian Academy of Banking of the NBU//Efektivní nástroje moderních věd – 2014. – Praha, Publishing House “Education and Science” s.r.o., 2014. - С. 81-84. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/11732
 16. Отрощенко Л. Особливості іншомовної підготовки економістів у Німеччині// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця” 2 квітня 2014, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка.-С.76-78. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/11481
 17. Otroschtschenko L. Kurzfilmen und Video im DaF- Unterricht // Матеріали XIII наукової конференції “ Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація” 7 лютого 2014, ХНУ ім. В.Н. Каразіна. - С. 44-46. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/11381
 18. Отрощенко Л. Чинники формування інформаційної компетентності майбутнього фахівця економічного профілю// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “ Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця” 5-6 грудня 2013, Сумський державний університет ім. А.С. Макаренка. - С. 59-60. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/11810
 19. Otroshchenko L. Exployting Skype in business English teaching// Матеріали VI Міжнародної науково-методичної конференції “Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі” 21 листопада 2013, ХНУ ім. В.Н. Каразіна. - С. 126-127. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/11811
 20. Отрощенко Л. С. Успішні презентації: методичні вказівки з німецької мови щодо організації практичних занять і самостійного вивчення дисципліни. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2014. – 36 с. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/11512
 21. Otroshchenko L.S. Exployting You Tube materials in Business English teaching // Матеріали ХVIII Національної науково-практичної конференції Міжнародної асоціації викладачів англійської мови TESOL-Ukraine “Global English – Global Decisions” 12-13.04.2013, Севастопольський інститут банківської справи УАБС НБУ. - С. 241-242. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/11775
 22. Отрощенко Л. С. Умови розвитку професійної компетентності фахівців у ВНЗ/ Л. С. Отрощенко // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця: матеріали ІІІ міжвузівської науково-практичної конференції. – Суми: видавництво Суми ДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012. – С. 68-69. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/9348
 23. Отрощенко Л. С. Використання відеоматеріалів на уроках німецької мови у немовних ВНЗ/ Л. С. Отрощенко // Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору. – К.: Гнозис, 2012. – IV (37)том–С.355–360. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/9302
 24. Як підготуватись до письмового іспиту з англійської мови = Getting Ready for Written Test in English [Текст]: практикум для аудиторної та самостійної роботи/ Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банковської справи Національного банку України»; [уклад.: Г.Б. Козловська, Л.С. Отрощенко, І.В. Соколова]. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012 – 42 с.
 25. Отрощенко, Л. С. Тенденції децентралізації управління вищою освітою в Німеччині [Текст] / Л. С. Отрощенко // Проблеми та перспективи формування інноваційної системи освіти в ХХІ столітті : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Львів : Львівська педагогічна спільнота. - 2012. – С. 82–83. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/7945
 26. Отрощенко, Л. С. Реалізація дуального принципу навчання у вищій освіті Німеччини [Текст] / Л. С. Отрощенко // Настоящи изследвания и развитие – 2012 : материали за VIІІ международна научна практична конференция. – София : Бял ГРАД- БГ, 2012. – Т. 12. – С. 47-52. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/8300
 27. Otroschenko, L. Intercultural competence development in the higher education system / L.Otroschenko // Світогляд – Філософія – Релігія : зб. наук. праць. – Вип. 3 / за ред. д-ра філос. наук, проф. Мозгового І. П. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012. – С. 240–245. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/11117
 28. Отрощенко, Л. С. Застосування інноваційних методів навчання у вищій освіті Німеччини / Л. С. Отрощенко // Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій : матеріали V міжнародної науково-практичної конференції. – Суми, 2012. – С. 310-313. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/8585
 29. Отрощенко, Л. С. Особливості підготовки магістрів у вищій освіті Німеччини / Л. С. Отрощенко // Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору. – Київ, 2011. – Том VIII (33). – С. 236-242. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/8246
 30. Отрощенко, Л. С. Організація та здійснення професійної підготовки майбутніх фахівців зовнішньоекономічного профілю у Німеччині [Текст] / Л. С. Отрощенко // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2011.–– Ч. І. – Вип. 8.– С. 130-136. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/5547
 31. Отрощенко, Л. С. Інтернаціоналізація та глобалізація вищої освіти Німеччини [Текст] / Л. С. Отрощенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 4-5. – С. 181-187. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/7329
 32. Отрощенко Л. С. Розвиток професійної компетентності майбутніх фахівців зовнішньоекономічного профілю у Німеччині: дис. канд. пед. наук: 13.00.04 / Отрощенко Лариса Степанівна; Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих. –Київ,2010.–256 с. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4583
 33. Отрощенко Л. С. Розвиток професійної компетентності майбутніх фахівців зовнішньоекономічного профілю у Німеччині: автор. дис. канд. пед. наук: 13.00.04 / Отрощенко Лариса Степанівна; Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих. –Київ,2010. – 21 с. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4579
 34. Отрощенко Л.С. Модернізація вищої світи Німеччини у контексті Болонського процесу/ Л.С. Отрощенко // Матеріали звітної наукової конференції Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України «Педагогічна майстерність як система професійно-мистецьких компетентностей».– Київ. - 2010. – С. 198-200. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/5511
 35. Отрощенко Л. С. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців зовнішньоекономічного профілю у вищій освіті Німеччини: монографія / Л. С. Отрощенко; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 169 с. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4639
 36. Отрощенко Л. С. Особливості організації навчання за кордоном майбутніх фахівців зовнішньоекономічного профілю Німеччини / Л. С. Отрощенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – № 4 (6). – С. 96-102. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4674
 37. Отрощенко Л. С. Формування професійної компетентності майбутніх економістів-міжнародників / Л. С. Отрощенко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перший крок у науку». – Луганськ, 2009.–Том7.–С.75–78. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4582
 38. Отрощенко Л. С. Реформування вищої освіти Німеччини у контексті Болонського процесу / Л. С. Отрощенко // Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном: зб. матеріалів Міжн. науково-практичної конференції. Наукові праці. Серія: педагогіка, психологія і соціологія. – Донецьк, 2009. – Випуск 5 (155). – С. 62-66. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/730
 39. Отрощенко Л. С. Методичне забезпечення розвитку професійної компетентності майбутніх фахівців зовнішньоекономічного профілю / Л. С. Отрощенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2009. – № 1. – С. 240-248. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/731
 40. Отрощенко Л. С. Професійна компетентність економіста-міжнародника: технології формування: навчально-методичний посібник / Л. С. Отрощенко; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ»,2009. – 71 с. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4773
 41. Отрощенко Л. С. Особливості організації навчально-виробничої практики майбутніх економістів-міжнародників у вищих школах Німеччини / Л. С. Отрощенко // Проблеми освіти у Польщі та в Україні в контексті процесів глобалізації та євроінтеграції: зб. матеріалів Міжн. науково-практичної конференції / за ред. В. Кременя, Т. Левовицького, С. Сисоєвої. – К.: КІМ,2009.–С.566–571. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4587
 42. Отрощенко Л. С. Впровадження європейських кваліфікаційних рамок у професійній освіті Німеччини / Л. С. Отрощенко // Сучасна картина світу: природа, суспільство, людина: зб. наук. пр. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. –С. 112–116. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/6266
 43. Отрощенко Л. С. Використання інноваційних методів навчання у професійній підготовці економістів-міжнародників у Німеччині / Л. С. Отрощенко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. – Київ-Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2008. – Випуск 20. – С. 436–441. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4581
 44. Отрощенко Л. С. Мовні центри університетів Німеччини як чинники розвитку фахової та інтеркультурологічної компетентностей майбутніх економістів-міжнародників / Л.С. Отрощенко // Матеріали першої міжнародної науково-методичної конференції «Навчання англомовної академічної комунікації в Україні: проблеми та перспективи». – Львів. - 2008. – С. 45-47. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/7775
 45. Otroschtschenko L. S. Fremdsprachenkentnisse und Kommunikationsfähigkeiten als Voraussetzungen für ein MBA-Studium in Deutschland / L. S. Otroschtschenko // Матеріали VIІ Всеукраїнської наукової конференції «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація». –Харків,2008.–С.211–212. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4607
 46. Отрощенко Л. С. Ефективна зустріч: методичні рекомендації для самостійної, індивідуальної роботи та практичних занять з німецької мови професійного спілкування. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – 17 с. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4669
 47. Отрощенко Л. С. Формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців зовнішньоекономічного профілю / Л. С. Отрощенко // Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація». – Харків, 2007. – С. 250–252. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/6259
 48. Отрощенко Л.С. Зовнішньоекономічна діяльність: методичні рекомендації з німецької мови професійного спілкування для самостійної, індивідуальної роботи та практичних занять. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2007. – 14 с. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4784
 49. Отрощенко Л. С. Особливості формування іншомовної професійної комунікативної компетентності у вищих навчальних закладах Німеччини / Л. С. Отрощенко // Наукові записки кафедри педагогіки: зб. наук. пр. – Харків: Видавничий центр ХНУ, 2007. – № 19. – С. 152–157. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/723
 50. Отрощенко Л. С. Ключові кваліфікації професійної компетентності майбутнього фахівця зовнішньоекономічного профілю у Німеччині / Л. С. Отрощенко // Наукові записки кафедри педагогіки: зб. наук. пр. – Харків: Основа, 2007. – № 18. – С. 134–141. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/6261
 51. Отрощенко, Л. С. Професійна компетентність майбутніх фахівців зовнішньоекономічного профілю: теоретичний аспект [Текст] / Л. С. Отрощенко // Педагогічний процес: теорія і практика : зб. наук. пр. – Київ,2007.–№1.–С.71–84. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/6260
 52. Отрощенко, Л. С. Європейські банкноти та монети: методичні вказівки з німецької мови професійного спілкування для практичних занять та самостійної роботи. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2006. – 16 с. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4807
 53. Отрощенко, Л. С. Професійна підготовка майбутніх фахівців економічного профілю в Німеччині [Текст] / Л. С. Отрощенко // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2006. – Вип. 1–2. – С. 175–184. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/6262
 54. Шульга Л.С. Ділова німецька мова. Частина 3: Методичні рекомендації / Уклад.: Р.В. Миленкова, Л.С. Шульга. – Суми: УАБС, 2004. – 28 с. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/5540
 55. Шульга Л.С. Ділова німецька мова. Частина 2: Методичні рекомендації / Уклад.: Р.В. Миленкова, Л.С. Шульга. – Суми: УАБС, 2003. – 20 с. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/5520
 56. Шульга Л.С. Ділова німецька мова. Частина 1: методичні рекомендації / уклад.: Л.С. Шульга, Л.В. Грек. – Суми: УАБС, 2003. – 44 с. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/5630
 57. Шульга Л.С. Ділові ігри німецькою мовою: Методичні рекомендації / Уклад.: М.П. Атанасова, Л.С. Шульга. – Суми: УАБС, 2003. – 16 с. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/5642