Миленкова Римма Володимирівна

Миленкова Римма Володимирівна

Доцент кафедри іноземних мов

Кандидат педагогічних наук, доцент

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

                                   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта та кваліфікація:

 • 2011 – присвоєно вчене звання доцента кафедри іноземних мов
 • 2009 -  присвоєно науковий ступінь кандидата педагогічних наук
 • 2008 р.: захист дисертації на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук. Тема дослідження: "Формування інноваційної культури майбутніх фахівців банківської справи".
 • 2003 – 2007 рр.: навчання в аспірантурі Інституту педагогіки АПН України при лабораторії педагогічних інновацій.
 • 2004 – 2005 рр.: навчання на факультеті післядипломної та додаткової освіти за спеціальністю "Практична психологія".
 • 1992 – 1996 р.: навчання в Сумському державному педагогічному університеті ім. А.С. Макаренка, факультет іноземних мов.
 • 1981 – 1991 рр.: навчання в сш №25 м. Сум.

Досвід роботи: 

 • травень 2016 р. – теперішній час: доцент кафедри іноземних мов ННІ БТ "УАБС" СумДУ 
 • 2009 р.: доцент кафедри іноземних мов УАБС.
 • 2008 р.: ст. викладач кафедри іноземних мов УАБС.
 • 2002 р.: асистент кафедри іноземних мов УАБС.
 • 2001 – 2002 рр.:викладач-стажист кафедри іноземних мов УАБС.
 • 1996 – 2001 рр: вчитель іноземних мов в сш №23 м. Сум.

Читає курси:

 • Іноземна мова (англійська).

Підвищення кваліфікації та участь у проектах:

 • 2015 р.: участь у вебінарах від Oxford University Press-Oxford Professional Development Webinars:“Challenging Students to Think Critically", "The Power of Pronunciation in Business English", ”Teaching integrated skills and critical thinking using Project and Insight".
 • 2015 р.: курс підвищення кваліфікації за програмою "З інноваційної педагогічної діяльності", Сумський державний університет (обсяг - 108 годин).
 • 2014 р.: участь у вебінарах від Oxford University Press-Oxford Professional Development Webinars:“Real World-Helping Students with Functional Language, "Work It out Yourself- Helping Students with Grammar", ”Skills for Effective Communication at Work".
 • 2012 р.: навчально-демонстраційна сесія "Інноваційні методи та засоби викладання найновіше в європейській освіті" (Сертифікат).
 • 2012 р.: семінар з методики викладання англійської мови від Британської ради "Навчання письму" (Сертифікат).
 • 2012 р.: семінар з методики викладання англійської мови від Британської ради "Як успішно складати іспити" (Сертифікат).
 • 2010 р.: семінар з методики викладання англійської мови від Британської ради (Сертифікат).
 • 2007 р.: семінар перекладачів з німецької мови, Дойчебундесбанк, Німеччина. (Сертифікат).
 • 2005 р.: семінар перекладачів з німецької мови, Дойчебундесбанк, Німеччина. (Сертифікат).
 • 2005 р.: семінар з ділової англійської мови Oxford University Press. (Сертифікат).

Відзнаки:

 • 2010 р. – почесна грамота ДВНЗ "УАБС НБУ" за активну участь у культурному житті академії, значний внесок у розвиток творчої активності студентів та формування в молоді естетичних поглядів і смаків на кращих надбаннях національної і світової культури.
 • 2011 р. – почесна відзнака за оригінальні підходи до праці під час культурно-мистецького проекту "Moje Miasto" (Польща).
 • 2014 р. – почесна грамота ДВНЗ "УАБС НБУ" за активну діяльність щодо підвищення іміджу академії, популяризацію вишу в освітянському просторі та за підсумки роботи у 2014 році.

Сфера наукових інтересів:

 • педагогіка.
 • психологія творчості.
 • англійська, німецька та латинська мови.

Список публікацій:

Є автором 58 наукових та навчально-методичних публікацій. 
 1. Миленкова Р.В. Сommunity art як засіб формування громадянського суспільства// Світогляд – Філософія – Релігія : збірник наукових праць. Випуск 3. – Суми, СумДУ, - 2019, C. 150-157.
 2. Миленкова Р.В. Особливості адаптації об’єктів сучасного мистецтва у галерейному просторі // Світогляд – Філософія – Релігія : збірник наукових праць. Випуск 3. – Суми, СумДУ, - 2018, C. 161-167
 3. Миленкова Р.В. Самопозиціонування особистості через колекціонування творів мистецтва й дизайну // Функції дизайну в сучасному світі: виміри 2018: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (22-23 березня). – Суми: ФОП Цьома С.П., 2018. – С. 67-69
 4. Миленкова Р.В. Мистецька галерея як майданчик формування естетичних цінностей сучасності// Нові виміри духовності на початку ХХІ століття : матеріали VI Міжнародної наукової on-line конференції, – Суми, СумДУ, 2018, – С. 66-68
 5. "Early Business Contacts: Tips for Effective Communication" ("Налагодження ділових контактів: поради для ефективного спілкування") Методичні вказівки з дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання.)для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної формі навчання / [Уклад.: Р. В. Миленкова, Д.О. Медведовська, Т.В. Турчина] ; Суми: Сумський державний універсітет, 2018. – 42 с.
 6. Латинська фразеологія для майбутніх юристів [Текст]: навчальний посібник для організації практичних занять і самостійного вивчення дисципліни «Латинська мова» : Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України» [уклад.: Р. В. Миленкова, А.В. Різниченко].– Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2015. –  79 с.
 7. Професійно-педагогічна компетентність викладачів ВНЗ економічного профілю [Текст] : монографія / Р. В. Миленкова, Л. С. Отрощенко ; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2014. – 86 с http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/11753 
 8. Mylenkova R.V.Information and technological aspects in the education of future bank employees / R. Mylenkova // Strategiczne pytania swiatowei nauki - 2014, Volume 14, Pedagogiczne nauki. - Przemysl, Nauka i studia, - 2014, Str. 104-108 http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/12073
 9. Миленкова Р. В. Професійно-педагогічна компетентність викладачів ВНЗ економічного профілю: зміст, методика, проблеми, перспективи / Р. В. Миленкова // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутніх фахівців : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 3-4 грудня 2014р., м. Суми: у 2-х т. - Суми : Мрія, Т.1. - С. 56-58.. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/12605
 10. Миленкова Р. Деякі питання сучасного освітнього простору до статусу латинської як мертвої мови [Текст] / Р. В. Миленкова // Каразінські читання: людина, мова, комунікація: тези доповіді наукової конференції:Харківський національний університет ім. В. Каразіна. - 2014. - С.11 - 13. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/browse?type=author&order=ASC&rpp=20&value=Mylenkova%2C+Rymma+Volodymyrivna
 11. Mylenkova R. Attracting Foreign Capital to Ukraine’s Banking Sector – Present Situation and Future Prospects [Text] / R. Mylenkova, K. Cherkashina // Factors Governing the Behavior of Market Players – Opportunities and Threats: The Research Journal of Chorzow Faculty of Poznan School of Banking, 14, 2013 / ed. Adam Samborsky : Poznan, - 2013. - P. 45-59. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/11388
 12. Ємельянова, О. В. Ділова англійська мова для міжнародної фінансової діяльності [Текст] : навч. посіб. для організації практичних занять і самостійного вивчення дисципліни : у 2 ч. / О. В. Ємельянова, Р. В. Миленкова. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. – Ч. 2. – 89 с. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/11754
 13. Ємельянова, О. В. Ділова англійська мова для міжнародної фінансової діяльності. Business English for International Finance [Текст] : навч. посіб. для організації практичних занять і самостійного вивчення дисципліни : у 2 ч. / О. В. Ємельянова, Р. В. Миленкова. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. – Ч. 1. – 81 с. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/8658
 14. Milenkova, R.V. Competence Approach in Teaching Students Foreign Languages. [Текст] // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 56 – 57. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/9429
 15. Milenkova R. V. Some Problems of Forming students' self-education mechanisms / R. V. Milenkova // Efectivni Nastroje Modernich Ved -2012 : materialy vedecko-practicka konference. - Praha :Publishing House "Education and Science", dil 18, 2012. - C. 34 -37. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/8586
 16. Milenkova, R. V. Traditions and innovations in forming liability of future specialists [Текст] / Р. В. Миленкова // Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. - Суми : СОППО. - 2012. – С. 63-66. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/8324
 17. Миленкова, Р. В. Дидактико-методологічний аналіз проблем викладання курсу латинської мови на юридичних факультетаз ВНЗ [Текст] / Р. В. Миленкова // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2012. - № 1(6) - С. 16-20. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/8440
 18. Миленкова, Р. В. Інтеграція лінгвістичних дисциплін у підготовці юристів [Текст] / Р. В. Миленкова // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : зб. матеріалів міжнародної конференції (19-20 травня 2012 р.) / Сумська філія Харківського національного ун-ту внутрішніх справ. - Суми : Друкарський дім Папірус. - 2012. - С. 74-76. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/8441
 19. Миленкова, Р. В Аксіопедагогічні умови формування особистості фахівця у вищих навчальних закладах [Текст] / Р. В. Миленкова / Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології. - 2011. - Т. 1. - С. 499-505. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/7331
 20. Миленкова, Р. В. Готовність до самоосвіти як компонент особистісно-професійного розвитку студентів та проблеми її формування [Текст] / Р. В. Миленкова // Теоретичні питання науки, освіти та виховання науки : збірник наукових статей. – Київ, 2011. – Вип. 43. – С. 31–34. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/5612
 21. Миленкова, Р. В. Использование междисциплинарного подхода в преподавании латинского языка студентам-юристам [Текст] / Р. В. Миленкова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - Суми, 2011. - № 4-5. - С. 336-345. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/7339
 22. Миленкова, Р. В. Методика визначення рівня інноваційної культури особистості, підприємства, суспільства [Текст] / Р. В. Миленкова // IV Матеріали міжнародної наукової конференції «Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій». – Суми, 2011. – Том 2. – С. 310–314. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/5536
 23. Латинська мова : Частина ІІ. Юридична тематика [Текст] : навчальний посібник для організації практичних занять і самостійного вивчення дисципліни «Латинська мова» / [Уклад.: Р. В. Миленкова] ; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 108 с. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/8692
 24. Латинська мова. Частина І. Вступ до латинської мови: тематика античної культури [Текст] : навчально-методичний посібник для організації практичних занять і самостійного вивчення дисципліни / [уклад.Р. В. Миленкова] ; Державний вищий навчальний заклад “Українськаакадемія банківської справи Національного банку України”. – Суми :ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. – 75 с. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4632
 25. Механізми адаптації особистості в умовах інноваційних трансформацій суспільстваІнноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій [Текст] / Р. В. Миленкова // матеріали міжнародної наукової конференції. – Суми : 2010. – Том 1. – С. 314 – 317.
 26. Миленкова, Р. В.Формування навичок самоорганізації та розробки особистісного проекту студента у ВНЗ [Текст] / Р. В. Миленкова // Витоки педагогічної майстерності: збірник наукових праць / ПНПУ ім. В. Г. Короленка.– Полтава, 2010. – Вип. 7. – С. 95–100. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/1712
 27. Миленкова, Р. В. Механізми формування професійної відповідальності в процесі фахової підготовки студентів [Текст] / Р. Миленкова // Педагогічні науки : теорія, історія, інновації, технології : науковий журнал. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – С. 321-329. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4910
 28. Методичне забезпечення формування інноваційної культури студентів. [Текст] / Р. В. Миленкова //Перший крок у науку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції Т.7 – Луганськ : Поліграфресурс, 2009. – С. 68 – 72.
 29. Миленкова, Р. В. Методика реализации интердисциплинарности в преподавании латинского языка на юридических специальностях вузов [Текст] / Р. В. Миленкова / Materialy V Miedzynarodowej naukowi-praktysznej konfererensji "Perspektywiczne opracowania sa nauka i technikami - 2009". – Прага, 2009. - T. 7. – С. 3-5. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/732
 30. Інформаційний компонент інноваційної культури студентів спеціальності «Банківська справа» [Текст] / Р. В. Миленкова //Проблеми освіти у Польщі та Україні в контексті процесів глобалізації та євро інтеграції : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. – Київ –Житомир, 2009. – С. 530 – 537.
 31. Миленкова, Р.В. Соціально-психологічне забезпечення процесу формування інноваційної культури студентів-банкірів [Текст] / Р. В. Миленкова // Педагогічні науки : збірник наукових статей. – Суми, 2009. – Вип. 1. – С. 228–235 http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/5557
 32. Миленкова, Р. В. Формування інноваційної культури майбутніх фахівців банківської справи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 – теорія та методика вищої освіти / Римма Володимирівна Миленкова ;Університет менеджменту освіти АПН України - Київ : ІМО, 2008. - 20 с. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4755
 33. Миленкова, Р. В. Формування інноваційної культури майбутніх фахівців банківської справи [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти / Римма Володимирівна Миленкова ; Університет менеджменту освіти АПН України . - Київ : УМО АПНУ, 2008. - 210 с. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4756
 34. Миленкова, Р. В. Інноваційна культура: новий підхід до розвитку сучасної особистості, школи, суспільства [Текст] / Р. В. Миленкова // Педагогічні науки : збірник наукових статей. – Суми, 2008. – Вип. 1. – С. 133–142. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/5528
 35. Миленкова, Р.В. Інноваційна культура: методичний супровід формування : навчально-методичний посібникдля організації практ. занять та самост. вивч. дисц.[Текст] / Р.В. Миленкова. – Суми, 2007. – 75 с. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/5531
 36. Миленкова, Р. В. Педагогічні засади формування інноваційної культури студентів банківської справи [Текст] / Р. В. Миленкова // Педагогічні науки : збірник наукових статей. – Суми, 2007. – С. 138 – 143 http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/5542
 37. Миленкова, Р. В. Визначення стану сформованості інноваційної культури студента у контексті підготовки полікультурної особистості фахівця [Текст] / Р. В. Миленкова // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету : збірник наукових статей. – Чернігів, 2007. – Вип. 48. – С. 174 http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/5529
 38. Миленкова, Р. В. Методика формування інноваційної культури майбутніх банківських службовців [Текст] / Р. В. Миленкова // Педагогічні науки : збірник наукових статей. – Суми, 2007. – Вип. 4. – С. 313 – 319. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/5604
 39. Соціальні трансформації: інноваційна культура особистості в мінливому світі [Текст] / Р. В. Миленкова //Менеджмент за умов трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення : науково-практична конференція (10 – 12 травня 2007 р.) : збірник статей. – Суми, 2007. – Ч. 1. – С. 33 – 36.
 40. Миленкова, Р.В. Підготовка спеціалістів для банківської сфери в контексті інтеграційних перетворень в Україні [Текст] / Р. В. Миленкова, К. Ф. Черкашина // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць. – Суми, 2007. – Т. 20. – С. 46 – 53. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/5560
 41. Розвиток інноваційної культури сучасного банкіра [Текст] / Р. В. Миленкова // Управління в освіті : збірник тез доповідей ІІІ міжнародної наукової конференції (18 квітня 2007 р.). – Львів, 2007. – С. 54 – 55.
 42. Миленкова, Р.В. Світоглядні засади формування інноваційної культури майбутніх фахівців )[Текст] / Р. В. Миленкова // Ідеї, реалії і перспективи освітніх інновацій: філософія, психологія, методика : зб. тез доповідей на науково-практичній конференції (15 квітня 2006 р.). – Суми, 2006. – Ч. ІІ.– С. 89–91.
 43. ttp://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/5556
 44. Інноваційна культура: сутнісні характеристики [Текст] / Р. В. Миленкова // Монографія. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – 140 с.
 45. Інноваційна культура особистості: пошуки сутності та змісту[Текст] / Р. В. Миленкова // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць. – К., 2006. – Вип. 30. – С. 204 – 207.
 46. Миленкова, Р. В. Деякі проблеми формування творчої особистості майбутнього фахівця банківської справи [Текст] / Р. В. Миленкова // Педагогічні науки : збірник наукових статей. – Суми, 2006. – Вип. 1. – С. 44 – 50.
 47. Інноваційна культура особистості як складова її загальної культури[Текст] / Р. В. Миленкова //Наука та наукознавство. – 2005. – № 4. – С. 94 – 101. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/5611
 48. Latina ad Absentes : Латинська для заочників [Текст] : Методичні вказівки для аудиторної та самостійної роботи. [уклад. Римма Володимирівна Миленкова] - Суми : УАБС НБУ, - 2005. - 20 с http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4757
 49. Миленкова, Р. В. Інноваційна культура майбутніх банкірів: новий аспект у підготовці спеціалістів [Текст] / Р. В. Миленкова // Образование и наука без границ. Педагогические науки. : зб. тез доповідей на международній наук.-практ. конф (15 грудня 2005). – Przemysl – Praha, 2005. – С. 8–10. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/5563
 50. Миленкова, Р. В. Інноваційна культура особистості як складова її загальної культури [Текст] / Р. В. Миленкова // Наука та наукознавство. – 2005. – № 4. – С. 94 – 101. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/1708
 51. Шульга, Л.С. Ділова німецька мова. Частина 3: Методичні рекомендації [Текст ] / Уклад.: Р.В. Миленкова, Л.С. Шульга. – Суми: УАБС, 2004. – 28 с. – (Німецькою мовою) http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/5540
 52. Вплив мистецтва на розвиток особистості фахівця банківської справи [Текст] / Р. В. Миленкова // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції : збірник тез доповідей на міжнародній науковій конференції. – Київ – Суми, 2004. – С. 327.
 53. Деякі аспекти управління формуванням інноваційної культури майбутнього банкіра у позанавчальній діяльності [Текст] / Р. В. Миленкова // Педагогічні науки : збірник наукових статей. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – Вип. 2. – С. 122 – 127.
 54. Geschaftsdeustch Primar fur Studenten Wirtschaftlichen und Juristischen Fachrichtungen : Ділова німецька мова для студентів економічного і юридичного факультетів (початковий рівень) [Текст] : навчальна програма та поурочні плани [ уклад. : М. П. Атанасова, Р. В. Миленкова] - Суми : УАБС НБУ, 2003. - 32 с. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4762
 55. Особливості інноваційно спрямованого процесу навчання студентів ВНЗ фінансового профілю (на матеріалі вивчення іноземних мов)[Текст] / Р. В. Миленкова // Педагогічні науки : збірник наукових статей. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – Вип. 1. – С. 443 – 449.
 56. Humanistic Conceptions of Innovative Education [Текст] / Р. В. Миленкова // Гуманізація вищої освіти: філософські виміри : збірник тез доповідей на ІІІ міжнародній науково-практичній конференції (4 – 7 липня 2003 р.) – Суми – Бердянськ, 2003. – С. 70 – 71.
 57. Деякі аспекти управління процесом навчання у вищій школі[Текст] / Р. В. Миленкова // Управління освіти в регіоні: пошуки оптимальних шляхів : збірник тез доповідей на науково-практичній конференції (22 квітня 2003 р.) – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2003. – С. 90 – 92.
 58. Організація ситуацій ділового спілкування на заняттях з іноземної мови у вузах фінансової спрямованості [Текст] / Р. В. Миленкова //Педагогічні науки : збірник наукових статей. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – 2002. – Вип. 2. – С. 70 – 74.