Козловська Ганна Борисівна

Козловська Ганна Борисівна

Кандидат філологічних наук, доцент

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Освіта та кваліфікація:

 • 2005 р.: присвоєно вчене звання «Доцент кафедри перекладу»
 • 2003 р.: присвоєно науковий ступінь кандидата філологічних наук
 • 2003 р.: захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – "германські мови" у Спеціалізованій вченій раді Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Тема дисертаційного дослідження:  «Прагматичний аспект категорії інформативності англомовних синоптичних текстів газетно-публіцистичного стилю» http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/5609
 • 1999-2002р.р.: навчання в аспірантурі Сумського державного університету, кафедра перекладу
 • 1980-1985 р.р.: навчання в Сумському державному педагогічному інституті ім. А.С. Макаренка, факультет іноземних мов. Диплом з відзнакою. Присвоєно кваліфікацію «Вчитель англійської та німецької мов»

Досвід роботи:

 • травень 2016 р. – теперішній час: доцент кафедри іноземних мов ННІ БТ "УАБС" СумДУ
 • вересень 2008 – 2016: доцент кафедри іноземних мов Української Академії банківської справи
 • 2004-2008 р.р.: доцент кафедри перекладу СумДУ
 • 2002-2008 р.р.: доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Сумській філії ХНУВС (за сумісництвом)
 • 1998-2004р.р.: старший викладач кафедри перекладу СумДУ
 • 1996 -1998 р.р.: викладач кафедри германської філології СДПУ ім. А. С. Макаренка
 • 1987 -1993 р.р.: перекладач у різноманітних приватних підприємствах, м. Благовещенськ Амурської обл.
 • 1985-1986 р.р.: вчитель німецької мови в СШ №19, м. Суми

Читає курси:

 • іноземна мова (англійська)
 • іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)
 • ділова іноземна мова (англійська) 

Підвищення кваліфікації та участь у проектах:

 • 2019 р.: курс підвищення кваліфікації за програмою «З інноваційної педагогічної діяльності», Сумський державний університет (обсяг 6 кредитів)
 • 2018р. курс в режимі онлайн “Intercultural Communication” («Міжкультурна комунікація»), організований Шанхайським університетом міжнародних досліджень, сертифікат (обсяг 20 годин)
 • 2018р. курс в режимі онлайн “Understanding IELTS: Techniques for English Language Tests” («Розуміння IELTS: методика тестів англійської мови»), організований Британською Радою, сертифікат (обсяг 12 годин)
 • 2018 p. воркшоп “Building Assessment Skills of Ukrainian ESP Teachers” («Формування навичок оцінювання у українських викладачів англійської мови за професійним спрямуванням»), організований кафедрою іноземних мов ННІ БТ «УАБС» СумДУ, Європейською асоціацією з мовного тестування та оцінювання, Українською асоціацією з мовного тестування та оцінювання, сертифікат (обсяг 30 годин)
 • 2015 р.: курс підвищення кваліфікації за програмою "З інноваційної педагогічної діяльності", Сумський державний університет (обсяг - 108 годин)
 • 2014 р.: курс в режимі онлайн “Corpus Linguistics: Method, Analysis, Interpretation” («Корпусна лінгвістика: метод, аналіз, інтерпретація»), Ланкастерський  університет (обсяг – 24 години)
 • 2014 р.: курс “Understanding Language: Learning and Teaching” («Розуміння мови: вивчення та навчання») в режимі онлайн, організований університетом Саутгемптона та Британською Радою (обсяг – 12 годин)
 • 2012 р.: навчально-демонстраційна сесія «Інноваційні методи та засоби викладання: найновіше у європейській освіті», м. Київ (обсяг –  12 годин)
 • 2012 р.: участь у семінарі British Council на тему “Teaching Writing” («Навчання письму») (обсяг – 6 годин)
 • 2010 р.: курси підвищення кваліфікації у мовному лінгвістичному центрі Berlitz , Мальта (обсяг –  36 годин)
 • 2009 р.: курси підвищення кваліфікації у мовному лінгвістичному центрі Geos, Мальта (обсяг –  30 годин)
 • 1997 р.: стажування на літніх курсах “Current Trends in Language Teaching Development in TESOL” («Вивчення новітніх методик та практики TESOL»), Східноукраїнський державний університет м. Луганськ (обсяг – 44 години)

Відзнаки:

 • 2010 р. – грамота до Дня працівників освіти

Сфера наукових інтересів:

 • лінгвістика тексту
 • прагмалінгвістика
 • методика викладання іноземних мов
 • крос культурна комунікація

Є автором 95 наукових та навчально-методичнихпублікацій.

 • Kozlovska A. Designing as the mixture of creativity and technology/A. Kozlovska//Функції дизайну в сучасному світі: виміри 2020: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 березня 2020 р.). – Суми: ФОП Цьома С.П., 2020. – С. 57-58. (Дизайн як поєднання креативності та технології)
 • Kozlovska A. The role of project work in the foreign language classroom/A. Kozlovska//25 років становлення Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ: славетна історія та горизонти майбутнього: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 лютого 2020 року, м.Суми)/Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2020. – С. 240-241. (Роль проектної роботи на заняттях з іноземної мови)
 • Kozlovska G.B., Kirilieva A.V. Application of the code of ethics in the law enforcement authorities of Ukraine/G.B. Kozlovska, A.V. Kirilieva//Сучасний вектор розвитку науки, ХХХІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. – м. Вінниця, 20 січня 2020 року. – Ч.6. – С. 17-19. (Застосування кодексу етики в правоохоронних органах України)
 • Kozlovska A., Pavlenko D. Digital economy: New opportunities and prospects for Ukraine/A. Kozlovska, D. Pavlenko// Проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України: збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції: у 2 ч. (м. Суми, 21-22 листопада 2019 року) / Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету. – Суми : Сумський державний університет, 2019. – Ч. 1. – С.70-73 (Цифрова економіка: нові можливості та перспективи для України). http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75240
 • Kozlovska A., Kirilieva A. New challenges for financial security in Ukraine: Using cryptocurrency in criminal income legislation/A. Kozlovska, A. Kirilieva//Проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України: збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції: у 2 ч. (м. Суми, 21-22 листопада 2019 року) / Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету. – Суми : Сумський державний університет, 2019. – Ч. 1. – С.130-133 (Нови виклики фінансовій безпеці України: використання криптовалюти з метою легалізації кримінальних доходів) http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75246
 • Kozlovska A., Petrenko N. The role of the community in the strategic planning of the city (on the example of Sumy)/A. Kozlovska, N. Petrenko// Матеріали Міжнародної науково-практичної інтенет- конференції «Сучасний менеджмент і економічний розвиток» (29 листопада 2019 року) (Роль громади в стратегічному плануванні розвитку міста (на прикладі міста Суми) http://me.fem.sumdu.edu.ua/conf.forum.htm
 • Kozlovska A. Scribing as innovative means of teaching in the foreign language classroom/A. Kozlovska// Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 листопада 2019 року) Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура: збірник наукових праць/за ред. О.В. Ковтун, С.М. Ягодзінського. – К.: НАУ, 2019. – С.287-288. (Скрайбінг як інноваційний засіб навчання на заняттях іноземної мови) http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74989
 • Kozlovska A., Gluboka NTo the problem of individualized learning/teaching in higher educational institutions/AKozlovskaNGluboka// Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії» – Спеціальний  тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання», – №2. – Кн. 2. – Том І (24). – К.: Гнозис, 2019. – С.135-142. (До проблеми індивідуалізації навчання/викладання у вищих навчальних закладах) http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74136
 • Kozlovska H., 4577 Global Economic Landscape: Key Concepts and Contexts: Methodological Quidelines on the Discipline "English for Specific Purposes" [Текст] : for classwork and self-study of part-time Master-degree students majoring in economics / H. Kozlovska, L. Otroshchenko. – Електронне видання каф. іноземних мов ННІБТ "УАБС". – Sumy: Sumy State University, 2019. – 94 p. http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentView?doc_id=712798&fbclid=IwAR2AxwD4vsqnz3xOmuLI8pdK1eExnwbr56tk1b5hVCXKxlhtzoqMRDaLp2k 
 • Kozlovska AThe basic principles of resume writing/AKozlovska//Правова наука і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 24-25 травня 2019)/Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2019. – С. 174. (Основні принципи написання резюме) http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72948
 • Kozlovska A., Moskalenko A. Linguocreativity in student self-development and selfrealization/A. Kozlovska, A. Moskalenko//Питання сучасної науки і права: збірник матеріалів Х Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів (19 квітня 2019 року, м. Суми)/Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2019. – С. 161-163. (Лінгвокреативність у саморозвитку та самореалізації студента) http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72849
 • Козловская А. Специфика и функции дизайна информационного газетного текста/А. Козловская А.// Функції дизайну в сучасному світі: виміри 2019: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (22-23 березня 2019 року). – Суми: ФОП Цьома С.П., 2019. – С. 54-55. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72768
 • Kozlovska ATranslation of business contractsovertandcovert obstacles/AKozlovska//I Міжнародна (V онлайн) науково-практична інтернет-конференція аспірантів та науковців з питань методики викладання іноземної мови: «Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови: лінгво-дидактичні, методичні та міжнародні перспективи» (18 березня 2019 р.). – Збірник матеріалів конференції. – Одеса: Міністерство освіти та науки; Одеський нац. Університет імені І.І. Мечникова, 2019. – С. 118-121. (Переклад бізнес контрактів: явні та приховані труднощі) http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72759
 • Козловская А.Б. Типологические характеристики факторов коммуникативной ситуации в информационных газетных тестах /А.Б. Козловская// Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія»: науковий журнал. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. – Вип. 2(70). – С. 90-92. DOI: 10.25264/2519-2558-2018-2(70)-90-92 http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70644
 • Kozlovska, G.B. Building communication skills in German and French on the basis of business English [Електронний ресурс]: handbook: in 2 parts. P.2 / G.B. Kozlovska, L.S. Otroshchenko, Yu.A. Skarloupina. - Sumy: Sumy State University, 2018. - 156 с. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68203
 • Kozlovska, G. B. 4446 Methodological instructions for practical lessons and self-study on the topic “Shaping the world: the role of IT technologies” on the discipline “Foreign language for professional purposes (English)” [Текст] : for students-masters of the specialty “Economics” (educational program “Economic cybernetics”) for full-time training / G. B. Kozlovska, L. S. Otroshchenko. – Електронне видання каф. Іноземних мов ННІ БТ "УАБС". – Sumy : Sumy State University, 2018. – 53 p.
 • Козловська Г.Б. Розвиток навчальної автономії у системі дистанційного викладання іноземної мови/Г.Б. Козловська/Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичній конференції (18-19 травня 2018, м. Суми)/Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2018. – С. 120-122. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68001
 • Gluboka N., Kozlovska A. Linguistic and law analysis the world’s legislation as to gender inequalities/N. Gluboka, A. Kozlovska//Актуальні питання сучасної науки і права: збірник матеріалів IX Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів (20 квітня 2018 року, м. Суми)/ Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2018. – С. 187-189. («Лінгвоюридичний аналіз світового законодавства щодо гендерної нерівності») http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68000
 • Vinnik M., Kozlovska A. Patent law: historical insight and importance in contemporary language and information world/M. Vinnik, A. Kozlovska//Актуальні питання сучасної науки і права: збірник матеріалів IX Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів (20 квітня 2018 року, м. Суми)/ Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2018. – С. 185-187. («Патентне право: історичний погляд та значення в сучасному лінгвоінформаційному світі») http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68002
 • Козловська Г.Б., Лещенко О.І. До проблеми навчальної автономії в аспекті дистанційного викладання/вивчення іноземної мови/Г.Б. Козловська, О.І. Лещенко//Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – Вип. 21. – Кн. 3. – Том ІІІ (77). – К.:Гнозис, 2017. – С. 28-38. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67757
 • Tatsenko N., Kozlovska G., Ushchapovska I.  The universal Principles of Cooperation in the light of empathic communication / N. Tatsenko, G. Kozlovska, I. Ushchapovska // International Journal of Advanced Research. ― India, 2017. ― Volume 5, Issue 8. ― P. 795―799. (Універсальні принципи кооперації у світлі емфатичного спілкування) (Impact Factor: 6.118; CrossRef DOI 10.21474|IJAR01).http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59741
 • Козловская А.Б. Экспрессивный потенциал метафоры в информационных газетных текстах/А.Б. Козловская// Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – Вип. 64. – Ч. I. – С. 182-184.http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60588
 • Козловская А.Б. Реализация точности и аппроксимации в информационных газетных текстах/А.Б. Козловская//Якісна мовна освіта у сучасному глобалізованому світі: тенденції, виклики, перспективи: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (23-24 листопада 2017, м.Суми)/за ред. В.А. Глущенко. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 51-53. http://qle.sumdu.edu.ua/images/sampledata/information/materials_17.pdf
 • Kozlovska Anna. The role of information and communication technologies in the foreign language classroom/Anna Kozlovska//Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: Матеріали Х Міжнародної науково-практичній конференції (20-21 травня 2017, м. Суми)/Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2017. – С. 184-185. (Роль інформаційно-комунікативних технологій на заняттях з іноземної мови) http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55788
 • Vinnik Mykola, Kozlovska Anna.  Microsoft Corporation: historical insight and importance of innovations in contemporary language and information world/Mykola Vinnik, Anna Kozlovska// Актуальні питання сучасної науки і права: збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів (21 квітня 2017 року, м. Суми)/ Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2017. – С. 164-166. («Корпорація Microsoft: історичний погляд та значення інновацій в сучасному лінгвоінформаційному світі») http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52694
 • Gluboka Nataliia, Kozlovska Anna. The impact of language and culture environment on the formation of personality qualities of the youth/Nataliia Gluboka, Anna Kozlovska// Актуальні питання сучасної науки і права: збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів (21 квітня 2017 року, м. Суми)/ Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2017. – С. 166-168. («Вплив лінгвокультурного середовища на формування особистісних якостей молоді») http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52696
 • Козловская А.Б. Прагматические функции повторов в информационных газетных текстах /А.Б.Козловская// Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 61. – С. 81-84.  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50541
 • Kozlovska G. Some aspects of teaching writing in the foreign language classroom/G. Kozlovska// Світогляд – Філософія – Релігія: Збірник наукових праць. – Суми: Світ друку, 2015. – С. 37-43. (Деякі аспекти викладання письма на заняттях з іноземної мови) http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50505
 • Формування навичок спілкування німецькою та французькою мовами на базі ділової англійської мови = Building communication skills in German and French on the basis of business English. Part I: навчально-методичний посібник для практичної та самостійної роботи з німецької та французької мови як другої іноземної/Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»; [укладачі Г.Б. Козловська, Л.С. Отрощенко, Ю.А. Скарлупіна]. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2015. – 126 с. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/13671
 • Козловська Г.Б. Роль інноваційних технологій у вивченні і викладанні іноземної мови професійного спрямування/Г.Б.Козловська// Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 54. – С. 38-40. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/13580
 • Kozlovska A.B. Innovative technologies in the foreign language classroom/A.B. Kozlovska//Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: Збірник матеріалів VIII Міжнародної науково-практичної конференції/Сумська філія ХНУВС. – Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2015. – С. 207-209. (Інноваційні технології на заняттях з іноземної мови) http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/13582
 • Козловська Г.Б. Використання комп’ютерних технологій на заняттях з іноземної мови/Г.Б.Козловська// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця» - Полтава: ПолтНТУ, 2015. – С. 64-67. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/13425
 • Kozlovska Anna. Some aspects of business contract translation/Anna Kozlovska// Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація: Тези доповідей XIV наукової конференції з міжнародною участю. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – С.89-91. (Деякі аспекти перекладу бізнес контрактів) http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/13434
 • Козловская А. Информация, информативность и коммуникация в условиях информационной революции ХХI века/ А. Козловская// Світогляд – Філософія – Релігія: Збірник наукових праць. – Випуск 7. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2014. – С. 31-39. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/13229
 • Kozlovska A. Multimedia applications in the foreign language classroom/ A. Kozlovska// Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 3-4 грудня 2014 р. – Том 1. – Суми: ВВП «Мрія», 2014. – С. 138-139. (Застосування мультимедіа на заняттях з іноземної мови) http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/12587
 • Kozlovska A. Listening in the foreign language classroom: problems and solutions/ A. Kozlovska// Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: Матеріали VII науково-методичної конференції з міжнародною участю. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 66-68. (Аудіювання на заняттях з іноземної мови: проблеми та рішення) http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/12526
 •  Key Terms in Finance, Banking, Accounting and Audit (Ключові терміни в системі фінансів, банківської справи, обліку та аудиту)/ Андрейко Л.В., Бокун І.А., Козловська Г.Б., Ходцева А.О. – Суми: Університетська книга, 2014. – 123 с. (ISBN 978-966-680-716-1) http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/12074
 • Kozlovska G. Manifestation of sensory perceptions in newspaper informational texts/G. Kozlovska//Canadian Journal of Science, Education and Culture. – No. 1 (5) (January-June). – Toronto: University of Toronto, “Toronto Press”, 2014. – Volume II. – P. 479-483. (Виявлення чуттєвих перцепцій в газетних інформаційних текстах) http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/12247 , http://ssrn.com/abstract=2535598
 • Kozlovska A.B. Introduction of multimedia in the foreign language classroom/A.B. Kozlovska//Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: Збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції/Сумська філія ХНУВС. – Суми: Друкарський дім «ПАПІРУС», 2014. – С. 334-336. (Впровадження мультимедіа на заняттях з іноземної мови) http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/11745
 • Козловська Г.Б. До проблеми інформатизації системи освіти/Г.Б. Козловська// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця». – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – С. 44-47. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/11502
 • Kozlovska G. Some aspects of group work in the foreign language classroom/ G. Kozlovska// Вісник ЛНУ ім. Тараса Шевченка. Серія: філологічні науки. – Луганськ: ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2014. –  №6(289). – Ч.ІІ. – С.134-142. (Деякі аспекти групової форми роботи на заняттях з іноземної мови) http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/11503
 • Козловська Г.Б. До питання інноваційної культури в освітній сфері/Г.Б. Козловська// Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4-5 березня 2014 року, м. Суми). – Том 1. – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 247-249. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/11376
 • Kozlovska A. Engaging sensory perceptions in newspaper informational texts/A.Kozlovska//Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація. Тези доповідей ХІІІ наукової конференції з міжнародною участю. – Харьків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2014. – Частина 1. – С. 174-175. («Залучення чуттєвих перцепцій в інформаційних газетних текстах») http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/11294
 • Kozlovska A. Some aspects of cooperative learning in the foreign language classroom/A. Kozlovska//Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – №2. – С. 145-150. (Деякі аспекти кооперативного навчання на заняттях з іноземної мови) http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/10484
 • Kozlovska A. The role of a foreign language teacher in the multimedia environment/A. Kozlovska//Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Суми: ВВП «Мрія», 2013. – С. 170-171. ( Роль вчителя іноземної мови в мультимедійному середовищі) http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/10261
 • Kozlovska A. Levels of cooperative skills/A. Kozlovska//Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: Матеріали VI Міжнародної науково-методичної конференції. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 77-78. (Рівні навичок кооперативного навчання) http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/10185
 • Kozlovska A. Linguistic peculiarities of e-mail communication/ A. Kozlovska// Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: Збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції/СФХНУВС. – Суми: Друкарський дім «Папірус», 2013. – С. 556-568. (Лінгвістичні особливості електронної комунікації) http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/10186
 • Kozlovska A. The style and structure of business contracts/ A. Kozlovska// Нова філологія: Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. - № 57. – С. 105- 108. (Стиль та структура бізнес-контрактів) http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/10187
 • Kozlovska A. The goals of group work/ A. Kozlovska// Global English – Global Decisions. XVIII TESOL – Ukraine National Conference. April 12-13, 2013. Book of papers – Севастополь: Рибест, 2013. – С. 163- 164. (Цілі роботи у групах) http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/10184
 • Kozlovska Anna. Overt and covert challenges of e-mail communication / Anna Kozlovska / Материали за 9-а международна научна практична конференция «Настоящи изследвания и развитие» - 2013. – Том 19. Филологични науки. – София: «Бял ГРАД – БГ» ООД. – C. 40-49. (Явні та приховані труднощі електронної комунікації) http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/9741
 • Козловская А.Б. Свойства и функции информации в кратком газетном сообщении/А.Б. Козловская/Гуманітарний вісник – Додаток 1 до Вип.27, Том V (38):Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», - К.: Гнозис, 2012. – С.204-208. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/9265
 • Kozlovska Anna. Linguistic peculiarities of contracts’ translation/ Anna Kozlovska / Материали за 8-а международна научна практична конференция «Образованието и наука та на XXI век» - 2012. – Том 30. Филологични науки. – София: «Бял ГРАД – БГ» ООД. – C. 49-60. (Лінгвістичні особливості перекладу контрактів) http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/9191
 • Як підготуватись до письмового іспиту з англійської мови = Getting Ready for Written Test in English [Текст]: практикум для аудиторної та самостійної роботи/ Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банковської справи Національного банку України»; [уклад.: Г.Б. Козловська, Л.С. Отрощенко, І.В. Соколова]. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. – 42с.
 • Kozlovska Anna. Grammatical peculiarities of contract translation/ Anna Kozlovska / Материали за 8-а международна научна практична конференция «Научинят потенциал на света» - 2012. – Том 11. Филологични науки. – София: «Бял ГРАД – БГ» ООД. – C. 8-15. (Граматичні особливості перекладу контрактів) http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/8974
 • Kozlovska Anna. Stylistic and lexical peculiarities of the translation of contract as a type of text / Anna Kozlovska / Materialy VIII Miedzynarodowei naukowi-praktycznej konferencji “Wschodnie partnerstwo - 2012”. – Volume 8. Filologiczne nauki: Przemysl. Nauka I studia  – C. 10-19. (Стилістичні та лексичні особливості перекладу контрактів як типу тексту) http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/8781
 • Kozlovska Anna. General characteristics and types of business contracts / Anna Kozlovska / Materialy VIII Miedzynarodowei naukowi-praktycznej konferencji “Nauka: teoria I praktyka – 2012”. – Volume 6. Pedagogiczne nauki. Filologiczne nauki: Przemysl. Nauka I studia  – C. 64-74. (Загальні характеристики та типи бізнес контрактів) http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/8587
 • Kozlovska Anna. The art of Haiku poetry/Anna Kozlovska/Veda a Technologe:krok do budoucnosti – 2012: materialy VIII Mezinarodni Vedecko-Prakticka conference. – Praha: Publishing House Education and Science. – P. 45-54. (Мистецво поезії хайку) http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/8232
 • Kozlovska Anna. Slang as a linguistic phenomenon/Anna Kozlovska/ Бъдещите изледвания:материали за 8-а международна научна практична конференция. Филологични науки. – 2012. – Т.13. – София: «Бял ГРАД – БГ» ООД. – С.28-36. (Сленг як лінгвістичне явище) http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/7979
 • Kozlovska Anna. Polari: A British slang as a result of diffusion of culture and language/Anna Kozlovska/ Materialy VIII Mezinarodni Vedecko-Prakticka conference “Efektivni Nastroje Modernich Ved – 2012”. – Praha: Publishing House “Education and Science”- C.3-11. (Поларі:Британський сленг як результат поширення культури та мови) http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/8425
 • Kozlovska Anna. Specific linguistic features of Haiku texts/Anna Kozlovska/Materialy VIII Mezinarodni Vedecko-Prakticka conference “Efektivni Nastroje Modernich Ved – 2012”. – Praha: Publishing House “Education and Science”- C. 28-37. (Специфічні лінгвістичні риси текстів хайку) http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/8423
 • Kozlovska A. B. To the problem of the teen slang / A. B. Kozlovska // Материали за 7-а международна научна практична конференция”Achievement of High School”. – 2011. – Том 22. – София: «Бял ГРАД – БТ». – С. 39-44. (До проблеми підліткового сленгу) http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/7137
 • Kozlovska Anna. To English Haiku text as the motivation factor in the process of learning foreign language / Anna Kozlovska // Материали за VII международна научна практична конференция «Бъдещего въпроси от света на науката». – 2011. – Том 1. – Икономики. – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД. – С. 60-66. (До англомовного тексту хайку як мотиваційного фактору у процесі вивчення іноземної мови) http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/7311
 • Козловська Г.Б. Робота над комунікацією та комунікація на роботі. Working at Communicating and Communicating at Work [Текст]: навчальний посібник з англійської мови за професійним спрямуванням: для студентів 1 курсу спеціальності «міжнародна економіка» денної форми навчання / [уклад Г. Б. Козловська]; ДВНЗ «УАБС НБУ». – Суми, 2010. – 83 с. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4634
 • Козловская А. Б. Средства реализации краткости в информационном газетном сообщении / А. Б. Козловская // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2010. – № 38. – С. 27-34. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/463
 • Козловская А. Б. К проблеме коммуникативной эффективности в условиях информационной экспансии XXI века / А. Б. Козловская // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. –  № 32. – С. 123-131. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4745
 • Козловська Г. Б. Відбиття негативних наслідків інформаційної революції в сучасних англомовних інноваціях // Актуальні проблеми професійного становлення особистості сучасного юриста. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Суми: Слобожанщина, 2007. – С. 148-150. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/6049
 • Kozlovs'ka A. B. Overt and Covert Obstacles of Translation // Вісник СумДУ. Серія Філологічні науки. – Суми: Вид-во СумДУ. – 2005. – № 5 (77)’ 2005. – С. 167-174. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/369
 • Козловская А. Б. Роль субъективно-модальной информации в реализации категории информативности газетных сообщений // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. – № 26. – С. 248-254. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4827
 • Козловська Г. Б. Реалізація принципів риторики в синоптичних текстах // Філологічні науки: Збірник наук. праць. – Суми: СумДПУ. – 2000. – С. 188-199. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/6031
 • Козловская А. Б. Композиционно-содержательная модель газетного синоптического текста / А. Б. Козловская // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2009. – № 33. – С. 18-24. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4670
 • Anna Kozlovska. Forms of Pragmatic Aspect Realization of Informing in Newspaper Weather Forecast Report / Anna Kozlovska // Збірник матеріалів Міжнародної  науково-практичної конференції. – Частина ІІ. – Суми: Мрія-1, 2008. – С. 88-91. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4927
 • Козловська Г. Б. Прагматичний аспект категорії інформативності англомовних синоптичних текстів газетно-публіцистичного стилю / Г. Б. Козловська // Лінгвокогнітивні аспекти малих текстів. Монографія / За редакцією проф. С. О. Швачко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 72-87. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/6043
 • Козловская А. Б. Информативность как основная категория газетных сообщений // Вісник СумДУ. Серія Філологічні науки. – Суми: Вид-во СумДУ. – 2006. – № 11 (95)’ 2006. – Том І. – С. 40-47. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/6042
 • Козловская А. Б. К вопросу о текстовой категории информативности // Науковий вісник к-ри ЮНЕСКО Київ. нац. лінгв. ун-ту. Мова, освіта, культура: наукові парадигми і сучасний світ. Філологія, педагогіка, психологія. – Київ: КНЛУ. – 2005. – Випуск 10. – С. 111-115. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4803
 • Козловская А. Б. Элементы избыточности в газетном сообщении о погоде // Вісник СумДУ. Серія Філологічні науки. – Суми: Вид-во СумДУ. – 2004. – № 3 (62)’ 2004. – С. 193-199. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4825
 • Козловська Г. Б. Прагматичний аспект категорії інформативності англомовних синоптичних текстів газетно-публіцистичного стилю: Автореф. дис.… канд. філол. наук: 10.02.04 / Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2003. – 19с. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/6038
 • Козловская А. Б. Свойства и функции информации в газетном синоптическом тексте // Вісник СумДУ. Серія Філологічні науки. – Суми: Вид-во СумДУ. – 2003. – № 4 (50)' 2003. – С. 96-99. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4641
 • Anna Kozlovskaya. Explication of Author’s Sensory Perception in Newspaper Weather Forecast Report // The USSE Messenger. – Kharkiv, Kyiv: Konstanta Publishers. – 2003. – Vol.2. – P. 75-79. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/367
 • Козловская А. Б. Прагматический аспект категории информативности англоязычных синоптических текстов газетно-публицистического стиля: Дис… канд. филол. наук: 10.02.04. – Сумы, 2002. – 219 с.   http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/5609
 • Козловская А. Б. Реализация точности и аппроксимации в газетном сообщении о погоде // Вісник СумДУ. Серія Філологічні науки. – Суми. – 2002. – № 4 (37)' 2002. – С. 88-91. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/6054
 • Козловская А. Б. Функционально-стилистические характеристики сообщения о погоде // Вісник СумДУ. Серія Філологічні науки. – Суми: Вид-во СумДУ. – 2002. –  № 3 (36)' 2002. – С. 47-53. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4806
 • Козловская А. Б. Информационные блоки газетного сообщения о погоде // Вісник Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – Харків: Константа. – 2002. – № 567. – С. 339-344. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4826
 • Козловська Г. Б. Форми реалізації прагматичного аспекта інформування в газетному повідомленні про погоду // Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. – Київ: Київ. ун-т ім.. Т. Шевченка, Інститут філології. – 2002. – № 7. – С. 230-235. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/6057
 • Козловська Г. Б. Засоби експлікації екстремальності в синоптичних текстах // Вісник СумДУ. Серія Філологічні науки. – Суми: Вид-во СумДУ. – 2001. – № 8 (29)' 2001. – С. 113-127. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/6040
 • Козловская А. Б. Семантическая нагрузка прилагательных в синоптических текстах // Вісник СумДУ. Серія Філологічні науки. – Суми: Вид-во СумДУ. – 2001. – № 5 (26)' 2001. – С. 81-86. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4804
 • Anna Kozlovskaya. Manifestation of Expressiveness in Weather Forecast Texts // Прагматика у межах та поза межами. – Харків: Константа. – 2001. – С. 24-27. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4731
 • Козловська Г. Б. Лінгвістичні засоби вираження екстремальності в синоптичних текстах // Вісник СумДУ. Серія Філологічні науки. – Суми: Вид-во СумДУ. – 2001. – № 2 (23)' 2001. – С. 10-23. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/6046
 • Козловская А. Б. Особенности информационных блоков газетных текстов погоды // Іноземна філологія на межі тисячоліть: тези доповідей міжнародної наук. конференції. – Харків: Константа. – 2002. – С. 124-125. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/6051
 • Козловская А. Б. Мифологическая мотивировка некоторых «погодных» фразеологизмов // Методологічні проблеми перекладу на сучасному етапі: Збірник наукових праць. – Суми: Вид-во СумДУ. – 1999. – С. 60-63. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/6056
 • Козловская А. Б. Использование текстов погоды для повышения мотивации в процессе обучения иностранному языку // Проблеми освіти: Науково-методичний збірник. – К.: ІЗМН, 1999. – Вип. 18. – Частина 2. – С. 74-78. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/6058
 • Козловская  А. Б. О лингвистическом статусе синоптических текстов // Вісник Харківського ун-ту. Серія Романо-германська філологія. – Харків: Константа. – 1999. – № 424. – С. 58-63. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/6037
 • Starodub O., Kozlovskaya A. B. Metaphor and Metonymy // Тезисы докладов научно-технич. конференции преподавателей, сотрудников и студентов. – Сумы: СумГУ. – 1998. – С. 132-133. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/6035
 • Samoilova L., Kozlovskaya A. B. Denominal Verbs // Тезисы докладов научно-технич. конференции преподавателей, сотрудников и студентов. – Сумы: СумГУ. – 1998. – С. 133-134. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/6052
 • Kiktenko S., Kozlovskaya A. B. Celtic and Borrowings in the English Language // Тезисы докладов научно-технич. конференции преподавателей, сотрудников и студентов. – Сумы: СумГУ. – 1998. – С. 135-136. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/6041
 • Козловская А. Б. Основные категории нетипичного текста // Мовна компетенція, креативність та актуальні проблеми викладання іноземних мов. – Харків: Константа. – 1998. – С. 129-130. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/6039