Ходцева Алла Олександрівна

Ходцева Алла Олександрівна

Кандидат педагогічних наук, доцент

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Освіта та кваліфікація:

 • 1994 р.: присвоєно вчене звання доцента кафедри іноземних мов;
 • 1991 р.: присвоєно науковий ступінь кандидата педагогічних наук;
 • 1991 р.: захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – "теорія та історія педагогіки" на засіданні Спеціалізованої вченої ради у Науково- дослідному інституті педагогіки Української РСР (м.Київ);
 • 1988-1990 рр.: навчання в аспірантурі Харківського педагогічного інституту  ім. Г.С.Сковороди та Науково-дослідного інституту педагогіки Української РСР, лабораторія порівняльної педагогіки (м. Київ);
 • 1978 – 1983 р.р.: навчання у Сумському державному педагогічному інституті ім. А.С. Макаренка, факультет іноземних мов. Диплом з відзнакою. Присвоєно кваліфікацію «Вчитель англійської та німецької мов».

Досвід роботи:

 • 2016 р. – теперішній час: доцент кафедри іноземних мов Навчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету;
 • 1998- 2016 р.р.: доцент кафедри іноземних мов ДВНЗ «УАБС НБУ»
 •  2004-2006 р.р.: тренер Британської Ради  в Україні,курси для викладачів англійської мови для професійного спілкування  з написання робочих програм та навчальних матеріалів,організовані МОН України та Британською Радою в Україні;
 • 2005р.: тренер  IATEFL, літня школа, курс з аспектів професійного розвитку, розробки навчальних матеріалів та менеджменту змін;
 • 1984-1988 рр., 1990-1998 рр.: викладач англійської та німецької мов, порівняльної педагогіки, старший викладач, доцент кафедри іноземних мов, Сумський державний педагогічний  інститут ім. А.С. Макаренка;
 • 1983-1984 рр.: вчитель англійської мови, середня загальноосвітня школа №8, Суми.

Читає курси:

 • іноземна мова( англійська);
 • ділова іноземна мова( англійська);
 • іноземна мова( англійська) за професійним спрямуванням.

Підвищення кваліфікації та участь у проектах:

 • Член Українського відділення  Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної (IATEFL), )TESOL-Ukraineта  Oxford University Teacher Club.Член колективу авторів «Програми з англійської мови для професійного спілкування», рекомендованої Міністерством освіти і науки України для вищих навчальних закладів немовного профілю.
 • 2018-2017 участь у міжнародних проектах:  

- QUAERE «Система забезпечення якості вищої освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій» ERASMUS+

- «Enhancement of Capacity Building Process in Quality of Education and Research at SNAU and SSU» (Посилення процесу нарощування потенціалу у сфері якості освіти та наукових досліджень в СНАУ та СумДУ);

 • 2016-2014 р.: участь у програмі підвищення кваліфікації викладачів англійської мови видавництва Oxford University Press - Oxford Professional Development Webinars: 

- "Oxford Exam Trainer is Your Guide to Successful Exam"(2019);

- BusinessEnglishOnlineConference(" Teaching more than    English – giving students the professional skills to succeed"

- "Flipping your classroom – how to make the most of your teaching time "," Making teaching personal – how to bring client-led content into your teaching");"The Digital Classroom:Change of Medium or Change of Methodology?"(2018);

- "Critical Thinking in English Language Teaching","Going Mobile: Choices and Challenges"(2017);

- "Mixed-ability teaching: Assessment and Feedback",

-"Meeting the Challenge: Teaching Upper-Intermediate and Advanced Learners", 

-"Guiding Input and Supporting Output in the CLIL Classroom",

-"Assigning homework and tracking your students' progress  with Online Practice and Online Workbooks for your course"( 2016);

- "Challenging Students to Think Critically",

-"The Power of Pronunciation in  Business English",

-"Teaching integrated skills and critical thinking using Project and Insight",”24\7 Learning”,

-”Navigate webinar: Advanced Learners”(2015);

  - “Real World-Helping Students with Functional Language”,

- "Work It out Yourself- Helping Students with Grammar",

- ”Skills for Effective Communication at Work",

- "Preparing our English Language Students to be Empowered Global citizens in the 21 century"(2014);

 • 2015 р.: курс підвищення кваліфікації за програмою з інноваційної педагогічної діяльності", Сумський державний університет ;
 • 2012-2010 рр.: участь у семінарах , організованих Британською Радою в Україні: "Teaching Writing", "What Makes a Good Exam?";"Are You Ready to Embrace Technological Innovations from Cambridge University Press?".
 • Участь у спільних проектах   МОН України та Британської Ради в Україні:
 • 2006 р.: Princiрles and Practice of LanguageTesting  (Defence Language Solutions, Велика Британія);
 • 2004 - 2005 рр.: Teacher Development project ( Skills for Teacher Education Course of Postgraduate Certificate in Teacher Development  та Teacher Trainer Development Course – Британська Рада в Україні та коледж св.Марка та св.Іоанна, м. Плімут, Велика Британія );
 • 2002 - 2006 рр.:  ESP Curriculum Design project: Розробка та пілотування національної програми з англійської мови для професійного спілкування для ВНЗ немовного профілю. (Британська Рада в Україні та коледж св. Марка та св. Іоанна, м.Плімут, Велика Британія);
 • 1998 р.: BE Syllabus and Course Design project та  Business English Teacher Training Course ( York Associates, Велика Британія).

Сфера наукових інтересів:

 • порівняльна професійна педагогіка
 • методика викладання іноземних мов
 • лінгвістика

Є автором 91 наукових та навчально-методичних публікацій.

Список публікацій:

 1. До питання удосконалення економічної освіти в сучасних умовах технологічних та соціальних змін / С. В. Коломієць , А.О.Ходцева //III International Scientific Conference Innovative Potential of Socio-Economic Systems: the Challenges of the Global World: Conference Proceedings, December 28th, 2018..  – Lisbon, Portugal: Baltija Publishing.  – p.147
 2. Методологія синергетики в дослідженні освітніх систем /С.В. Коломієць, А.О. Ходцева // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Г. Сковороди.  – 2018. – Вип. 37(4), Том I (23). дод. 1: Тематичнийвипуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». –  С. 230– 241. 
 3. Upgrade Your Financial English (Англійська для фінансистів: підвищуємо свій рівень): навчально-методичний посібник / Л.В.Андрейко, А.О.Ходцева. . – Суми: ННІБТ«УАБС» СумДУ, 2018. –99с.
 4. KhodtsevaA.Insights into Formative Assessment in ELT/ A.Khodtseva// І Всеукраїнська науково-практична конференція «Якісна мовна освіта у сучасному глобалізованому світі: тенденції, виклики, перспективи», м. Суми, 23–24 листопада 2017 року. – С. 224-227.
 5. Ходцева А.О. Лінгвопрагматичні особливості перекладу бізнес- та військової термінології у політичних промовах / А.О. Ходцева, О.М. Медвідь, І.О. Дяченко//Філологічні трактати (СумДУ). - 2017. - Т. 9. - №2 - С. 62.
 6. Ходцева А.О. Контроль результатів навчальної діяльності студентів як засіб вдосконалення навичок самостійної роботи в курсі ділової англійської мови / А.О. Ходцева // LXXIII наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів НТУ- Київ, 2017-С.481 .
 7. KhodtsevaA. Learner autonomy as a social phenomenon / A.Khodtseva, O.Leshchenko, O.Medvid // Світогляд - Філософія – Релігія : збірник наукових праць. – Суми : Світ друку. - 2016. - Вип. 11. - С. 190-199.
 8. Об антропоцентрическом характере вымышленности/А.А.Ходцева, О.И.Лещенко // Світогляд - Філософія – Релігія : збірник наукових праць. – Суми : Світ друку. - 2016. - Вип. 11. - С. 47-54.
 9. Метакогнітивні стратегії в курсі ділової англійської мови/Ходцева А.О.// LXXII наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів НТУ- Київ, 2016. –с.452.
 10. Ходцева А.О.Лінгвістичний модус культурем (на прикладі повісті Івана Франка "Захар Беркут")/А.О.Ходцева , О.М.Медвідь, Я.Ю.Ткаченко // Філологічні трактати. -  2015. - Т.7, №3.- С.78-82. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/13716
 11. Khodtseva A. English speech innovations in the XXI century / A. Khodtseva, L.Hunter, K.Vashyst // Філологічні трактати. - 2015. - Т. 7, №3 - С. 89-93.http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/13638
 12. Khodtseva A. O. Business English Course Design: How to Meet Employers’ Expectations / A. Khodtseva // Modern scientific potential. - Philological sciences. - 2015 -Volume23, Sheffield. - Science and Education LTD. - С.49-53.http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/13617
 13. Khodtseva A. O. Cross cultural communication in the BE classroom / A. O. Khodtseva, O. M. Medvid // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства: матеріали всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітниківтастудентів. - Суми: СумДУ, 2015. - С.75-76.http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/13605
 14. ХодцеваА. О. Використання конкретних ситуацій на заняттях з ділової англійської мови / А. О. Ходцева // LXXI наукова конференція професорсько-викладацькогоскладу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. - К : НТУ, 2015. - С. 75. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/13606
 15. Ходцева А. О. Шляхи стимулювання самостійної роботи студентів (досвід Великої Британії) / А. О. Ходцева // «Europejskanauka XXI powieką - 2014» Volume 15. Pedagogicznenauki. : Przemyśl. Nauka i studia - 112 str. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/11751
 16. Key Terms in Finance, Banking, Accounting and Audit (Ключові терміни в системі фінансів, банківської справи, обліку та аудиту): довідник з ділової англійської мови / Л.В. Андрейко, І.А. Бокун, Г.Б. Козловська, А.О. Ходцева. – Суми: Університетська книга, 2014. – 127 с. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/12074
 17. Ходцева А.О. Формування іншомовної лексичної компетенції у студентів економічних спеціальностей. / А.О. Ходцева / матеріали LXХ наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та працівників відокремлених структурних підрозділів університету. - К: НТУ, 2014. - С.435. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/12416
 18. Khodtseva A. O. Project Work in the Business English Classroom as a Way of Enhancing Students’ Professional Competences / A. O. Khodtseva // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця ( НПК-2014) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 3-4 грудня 2014 р., м. Суми у 2-х т. - Суми : «Мрія», 2014, Т.1. - С.114. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/12617
 19. Khodtseva A. Some insights into ESP materials selection and design / A. Khodtseva // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції. – Суми. – 2013. – С. 599-601. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/10354
 20. Khodtseva A. Some aspects of an ESP teacher development / A. Khodtseva // Veda a vznik-2013/2014. - Dil23.Filologicke vedy: Praha publishing house "Education and Science" s.r.o. - С. 45-49. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/11266
 21. Khodtseva A. Team Research Projects in Academic Reading and Writing Module / A.Khodtseva // Матеріали ХVIII Національної науково-практичної конференції Міжнародної асоціації викладачів англійської мови TESOL-Ukraine “Global English – Global Decisions” April 12-13, 2013. Book of papers. – Севастополь: Рибест, 2013. – С. 136-138. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/10257
 22.  Ходцева, А. О. Іноземна мова [Текст] : методичні рекомендації і робоча навчальна програма для підготовки до кандидатського іспиту з іноземної мови для аспірантів, пошукачів і здобувачів спеціальності 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит» / [уклад.: І.А. Бокун, С.В. Дорда, А.О. Ходцева] ; Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2012. – 76 с. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/9917
 23.  Khodtseva A. English language teacher development through councelling [Text] / A.Khodtseva, O. Medvid // Veda a technologie: krok do budoucnocti – 2012 : мaterialy VIII mezinarodni vedecko – prakticka konference. - Dil 16. Pedagogika. – Praha: EducationandScience. - P. 70-73. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/8213
 24. Ходцева А. О. Інтеграційні тенденції у вивченні викладанні англійської мови для професійного спілкування / А. О. Ходцева, О. М. Медвідь // Матеріали LXIХ наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та працівників відокремлених структурних підрозділів університету. – К : НТУ. – 2012. – С. 473-474.http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/10353
 25. Ходцева А. О. Особистісно орієнтований підхід до вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням [Текст] / А. О. Ходцева // LXVІІІ наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. - К : НТУ, 2012. - С. 435.http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/8973
 26. Ходцева А. О. Лінгвістичні засоби впливу на реципієнта (на матеріалі політдискурсу) [Текст] / А. Ходцева // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки : наук. журнал. – Серія. Філологічні науки. Мовознавство. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки. – 2012. –№6 (231). - С. 116-121. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/9823
 27. Khodtseva А. Some insights into internationalized curriculum for economists / А. Khodtseva // Challenges and Experiences in Foreign Language Education in the New Millennium: Ukraine. Мовна підготовка фахівців України у новому тисячолітті: проблеми та шляхи їх вирішення : зб. тез і матеріалів міжнар. наук.-практ. семінару, 13 - 14 жовтня 2011 р. / за ред. С. І. Кострицької, І. І. Зуєнок, М. Л. Ісакової. - Д. : Національний гірничий ун-т, 2011. - С. 54-59. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/8379
 28. Ходцева, А. О. Наступність організації самостійної роботи студентів у навчальних закладах Великої Британії / А. О. Ходцева // Професіоналізм педагога в контексті європейського вибору України : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Ялта : РВНЗ КГУ, 2011. - Ч.3. - С. 101-103. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/8972
 29. Ходцева А.О. Польова експлікація лексичних квантитативних одиниць англійської мови /А.О.Ходцева,О.М.Медвідь // Науковий вісник Волинського національного  університету ім. Лесі Українки:- Серія «Філологічні науки». Мовознавство.-2011. –№6.-ч.1.- с. 73-79.
 30. Ходцева А.О.Business English Grammar in Use [Текст] : навчальний посібник для самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни “Поглиблене вивчення іноземної мови” : у 2 ч. : для студентів 2 курсу економічних напрямів денної форми навчання / [уклад.: О. І. Лещенко, А. О. Ходцева] ; Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011. – Частина IІ. – 43 с. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/6064
 31. Ходцева А. О. Індивідуалізація контролю при вивченні іноземної мови як фактор стимуляції самостійної роботи студентів [Текст] / А. О. Ходцева // LXVII наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та працівників відокремлених структурних підрозділів університету. – К., 2011. –С. 456 . http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/5374
 32. Ходцева А.О. Business English Grammar in Use [Текст] : навчально-методичний посібник з дисципліни “Поглиблене вивчення іноземної мови” для самостійної та індивідуальної робіт : для студентів 2 курсу економічних спеціальностей денної форми навчання / [уклад.: О. І. Лещенко, А. О. Ходцева] ; Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. – Частина І = Part 1. – 49 с.    http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/6065
 33. Khodtseva A. A Bottom-up diversity of foreign language courses as a key strategy in a competitive university [Текст] / A. Khodtseva // Фінансова освіта : сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : збірник матеріалів Міжнародної навчально-методичної конференції (м. Севастополь, 29-30 квітня 2010 р.) / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – С. 42-43.
 34. Ходцева, А.О. Формування іншомовної комунікативної компетенції інтерактивними засобами [Текст] / А.О. Ходцева // LXVI наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та працівників відокремлених структурних підрозділів університету. – К., 2010. - 448 с.
 35. Ходцева А.О. Організація навчального процесу на кафедрі іноземних мов УАБС НБУ та шляхи його удосконалення [Текст] / І.А. Бокун, А.О. Ходцева // Проблеми управління навчальним процесом при підготовці фахівців напряму "Облік і аудит": зб. тез доповідей Міжнародної навчально-методичної конференції (10-11 грудня 2009 р.). - 2010. - С.131-134.http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/5490
 36. Ходцева А. Особливості формування професійних комунікативних навичок в курсі ділової англійської мови [Текст] / А. Ходцева // Сучасні технології викладання іноземних мов у професійній підготовці фахівців . Матеріали всеукраїнської науково - практичної конференції. – Київ, 2010. - С. 192 – 199.http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/5738
 37. Khodtseva A. A reflective model of peer observation as a basis for teacher development [Text] / A. Khodtseva // Нова філологія: збірка наукових праць. – Запоріжжя, 2009.- Вип. № 35.– C. 293-296. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4637
 38. Khodtseva A. Modular organization of  ESP course: problems and possible solutions [Text] / A.Khodtseva // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропeтровськ, 2009. – С. 180-181. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4586
 39. Khodtseva A. Materials Design in ESP: Effective Phone Calls [Text] /A.Khodtseva // Інноваційні технології викладання англійської мови та стратегії мовної освіти упродовж життя».– Київ, 2009.– С.44-46. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4584
 40. Ходцева А. А. Aвтономність вивчення / навчання іноземної мови у ВНЗ економічного профілю як один із шляхів реалізації гуманістичного підходу в навчанні [Текст] / А. Ходцева // LXIV науково-практична конференція національного транспортного університету. - Київ, 2008. – С. 127-128.http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/5727
 41.  Ходцева А.О.Іmprove Your Telephoning Skills (Вдосконалюємо навички спілкування по телефону): методичні рекомендації для аудиторної, самостійної та індивідуальної роботи / Уклад. О.І. Лещенко, А.О. Ходцева. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – 47 с.http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/6066
 42. Ходцева А.О.Effective Phone Calls (Ефективне спілкування по телефону): навчальний посібник для аудиторної та самостійної роботи / уклад. О. І. Лещенко, А. О. Ходцева. – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2008. – 98 с. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4602
 43. Ходцева А. Європейський мовний портфель як ефективний засіб самостійної роботи студентів [Текст] /А. Ходцева, Н. Астаніна // Професіоналізм педагога: в контексті Європейського вибору України : матеріали міжнародної науково-практичної конференції., 20-22 вересня 2007 р.- Ялта, 2007.– Ч. 2.– С.145-148. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4630
 44. Ходцева А. О. Making Applications for Multinationals : Як підготувати пакет документів для участі в конкурсі на заміщення вакантних посад в міжнародних компаніях [Текст] : методичні рекомендації / уклад. А.О. Ходцева. – Суми: УАБС НБУ, 2006. – 24 с. – (Англійською мовою)http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/5324.
 45. Ходцева А. О. Шляхи покращення організації курсу АМПС у вищих навчальних закладах економічного профілю в умовах кредитно-модульної системи [Текст] / А. О. Ходцева // Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України, 25-28 вересня 2006 р., м. Ялта : зб. статей : у 2 ч. / Кримський гуманітарний університет . – Ялта, 2006. – Ч. 2 . - С. 24-28. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/1477
 46. Ходцева А.А. Тьюторская система как эффективное средство организации самостоятельной работыстудентов в высших учебных заведениях Великой Британии [Текст] / A. А.Ходцева // Професіоналізм педагога (Європейський вибір України) : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (21-23 вересня 2005 р.). – Ялта, 2005. - Ч. 2.– С. 204-210.http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4588
 47. Khodtseva A.  Learner-Centered Approach InTeaching [Text] / A. Khodtseva // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропeтровськ, 2005. – С. 141.  http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4601
 48. Ходцева А.О.English for Specific Purposes (ESP) National Curriculum for Universities : Програма з англійської мови для професійного спілкування [Text] / Г. Є. Бакаєва, О.А. Борисенко, І. І. Зуєнок [та інші] / Ministry of Education and Science of Ukraine. - К. : Ленвіт, 2005. – 119 с. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/324
 49. Khodtseva А. O. Business English Upper Intermediate Plus for Management of Foreign Economic Activities: Ділова англійська підвищеного рівня складності для менеджерів зовнішньоекономічної діяльності: Навчальна програма курсу та поурочні плани [yклад. І. А. Бокун, О. І. Лещенко, А. О. Ходцева.] – Суми: УАБС, 2004. – 34 с. – (Англійською мовою).http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4768
 50. Khodtseva  A. O. Innovative Character of National ESP Curriculum [Text] /А. О. Khodtseva // NationalConference “Rethinking ESP” : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “ Англійська мова професійного спілкування : нові обрії”.- Donetsk State University of Economics and Trade. 6-7 February 2004. – Донецьк, 2004. – С. 22-27 . http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4638
 51. Ходцева А.О. Англійська мова спеціального вжитку в Україні (ESP) : допроектне дослідження . [Текст] / А. Ходцева, Н.Астаніна, Г. Бакаєва, І.Бєляєва, О. Борисенко та ін.- К.: Ленвіт, 2004. - 124 с. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/5369
 52. Khodtseva A.English for Specific Purposes (ESP) in Ukraine. A Baseline Study . / Г. Є. Бакаєва, О.А.Борисенко, І.І. Зуєнок, В.О. Іваніщева, Л.Й. Клименко, Т.І. Козимирська, С.І. Кострицька, Т.І. Скрипник, Н.Ю. Тодорова, А.О. Ходцева. – – К.: Ленвіт, 2004. – 122 с.
 53. Khodtseva А. Principles of the new national ESP curriculum [Text] / A. Khodtseva // Building Cross-culturalUnderstandingThrough ELT : тези доповідей. - Горлівка, 2004. - 268 с. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/5372
 54. Khodtseva A. Key Principles аnd Features оf the National ESP Curriculum: A Move Towards Modern Methodological Picture of theWorld [Text] / A. Khodtseva // Сучасна картина світу: інтеграція наукового та позанаукового знання : збірник наукових праць. Суми, 2004. – Вип. 3. – 310 с.http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4585
 55. Ходцева А.O. Іншомовне ділове спілкування в системі підготовки спеціалістів економічного профілю [Текст] / А. O.Ходцева // Мови у відкритому суспільстві : матеріали ΙΙІ Регіональної науково-практичної конференції 16 квітня 2002 р. – Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка). – Чернігів, 2004. – С. 33 -39. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4908
 56. Ходцева А.O. Business Problems and Cultural Diversity: Бізнесові проблеми та культурне різномаїття [Text] : методичні вказівки для проведення ділових ігор / Уклад.: Лещенко О.І., Ходцева А.О., Туленцева О.Є. – Суми: УАБС, 2003. – 38 с. – (Англійською мовою).http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/5377
 57. Ходцева А.О. Вusiness English Upper Intermediate for Management of Foreign Economic Activities. Ділова англійська вище середнього рівня для менеджерів зовнішньоекономічної діяльності : навчальна програма курсу та поурочні плани / уклад. І. А. Бокун, О. І. Лещенко, А. О. Ходцева. – Суми, 2003. – 42 с. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4643
 58. Ходцева А.О. Business English Intermediate for Economic Cybernetics [Text] /І. А. Бокун, А. О. Ходцева, О. І. Лещенко // Ділова англійська мова для спеціальності “Економічна кібер-нетика” (середній рівень) : навчальна програма та поурочні плани [ уклад.: І. А. Бокун, А. О. Ходцева, О. І. Лещенко]. – Суми, 2003. – 48 с. – (Англійською мовою).http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4677
 59. Khodtseva A.O. Distance learming [Text] /A. O. Khodtseva // Exploring EFL Challenges with TESOL Community. 7 TESOL NationalUkraineConference. – Khmelnytsky, 2002. – C. 85. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/5720
 60. Khodtseva A. Global Economic Conscious In Terms Of Socio economic Conversion [Text] / A. Khodtseva// Сучасна картина світу: інтеграція наукового та позанаукового знання : збірник наукових праць. – Суми, 2002. – 176 с.http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4580
 61. Ходцева А.О. Business EnglishElementary for Economic Cybernetics [Text] /І. А. Бокун, О. І. Ходцева, О. І. Лещенко // Ділова англійська мова для економічної кібернетики (початковий рівень): навчальна програма та поурочні плани: методичні рекомендації [ уклад.: І.А. Бокун, О.І. Лещенко, А.О. Ходцева]. – Суми, 2002. – 52 с. – (Англійською мовою). http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4678
 62. Ходцева А.О. Business English Intermediate for Lawyers: Ділова англійська мова для юристів (середній рівень): Навчальна програма курсу та поурочні плани / Уклад.: І.А. Бокун, О.І. Лещенко, А.О. Ходцева, С.В. Дорда. – Суми: Ініціатива, 2001. – 52 с. – (Англійською мовою).http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/5344
 63. Khodtseva A.O. Higher Education and Changing Labour Market [Text] /A. O. Khodtseva // The way Forward to English Language and ESP Teaching in theThird Millennium. 6 TESOL NationalUkraine conference. January 22 – 24, 2001. Conference Papers. Vinnytsia State Pedagogical University. - Vinnytsia , 2001. – Р. 335 – 336. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/5719
 64. Khodtseva A. Ethical Decision Making [Text] /A. O. Khodtseva //5th National TESOL Ukraine Conference: LanguageTeaching: Classroom, Lab and Beyond, January 25-26, 2000. – P. – 125. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/5721
 65. . Khodtseva A. Leadership in Higher Education in the USA/A.Khodtseva // Педагогіка, психологія та медико - біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - Збірник  наукових праць , Харківський художньо – промисловий інститут,  2000. – № 18.  - С.57 – 60.         
 66.  Ходцева А.О. Business English Elementary for Management of Foreign Economic Activities: Навчальна програма курсу та поурочні плани / Уклад.: І.А.Бокун, О.І. Лещенко, А.О. Ходцева. - Суми: Ініціатива, 1999.-58 с.http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/5464
 67.  Ходцева А.О. Business English Intermediate for Banking, Finance, Accounting andAudit: Програма та поурочні плани / Укл.: І.А. Бокун, О.І. Лещенко, А.О. Ходцева. - Суми: Ініціатива, 1999.-50 с. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/5465
 68. Ходцева А.О. Основні вимоги до організації життєдіяльності дитячого оздоровчого центру нового типу [Текст] / А.О. Ходцева, Г.Ф. Чернишова // Творча особистість учителя : проблеми теорії і практики : збірник наукових праць. – К., 1999. - Вип. 2. - 428 с.http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/5370
 69. Khodtseva A. Business English Elementary for Banking, Finance, Accounting and Audit : Навчальна програма та поурочні плани [Текст] / A. Khodtseva, I. Bokun, O. Leshchenko - Суми, 1999.-58 с. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/5375
 70. Khodtseva A. How to Achieve Diversity in Education/ TESOL Ukraine: XXI CenturyPerspectives. 4 thNational TESOL Ukraine Conference . January 26-27, 1999.- Vinnytsia State Pedagogical University. - Vinnytsia , 1999. – P.95.http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/5722
 71. Ходцева, А. Некоторые теоретические аспекты дифференцированного обучения за рубежом [Текст] / А. Ходцева // Педагогіка і методика навчання і виховання : збірник наукових праць Сумського держ. пед. інституту ім. А.С.Макаренка. – Суми, 1997. – С. 95 – 99. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/5736
 72. Завдання для самостійної роботи з англійської мови студентів І курсу (Курс “Business English”): Методичні вказівки / Укладачі: доц. Бокун І.А., доц. Мандич Є.Г., доц. Ходцева А.О., ст.викл. Балацька Л.М. - Суми, 1997. – 30 с. – (Англ. мовою).
 73. Часові форми дієслова в англійській мові. Методичні вказівки з англійської мови по курсу “Business English”. Для студентів заочного відділення. / Укладач: доц. Ходцева А.О. – Суми: Ініціатива. - 1998. – 34 с.
 74. Ходцева А. Основні вимоги до організації життєдіяльності дитячого оздоровчого центру нового типу// Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. – Київ, 1999. С. 135 – 139.
 75.  Ходцева А.О. Зарубіжний досвід підготовки і підвищення кваліфікації пед. кадрів. – Суми: СДПІ, 1994. – 10с.
 76.  Ходцева А.О. Методичні вказівки з англійської мови студентам 2 курсу (англ. мова як друга спеціальність) по темі “Театр”/ Укладач: доц. Ходцева А.О. – Суми: СДПІ, 1994 р. – 16с.
 77. Ходцева А..О. Порівняльна педагогіка як навчальний предмет// Актуальні питання порівняльної педагогіки: Тези республіканського семінару, Київ, АПН України, - Київ, 1993. – С. 127 -129.
 78. Ходцева А.О. Профільоване навчання в середній школі Болгарії: досвід експериментальної роботи// Республіканський науково-методичний збірник. Редкол.: Н.Д.Ярмаченко та інші. – К.: Радянська школа, 1992. – С. 121 – 126.
 79. Ходцева А.О. Проблеми розвитку диференційованого навчання в сучасній болгарській педагогіці// Нові технології навчання та виховання в сучасній зарубіжній школі: Тези республіканського наукового семінару, Київ НДІ педагогіки України. – К.: 1992. – С. 75 – 77.
 80.  Ходцева А.О. Деякі аспекти професійної підготовки вчителя до реалізації програм по багатокультурному вихованню в школах США та Австралії // Психолого-педагогічні основи становлення творчої особистості вчителя: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Суми, 1992. – С. 69 – 71.
 81.  Ходцева А.О. Музичне мистецтво як ефективний засіб формування гуманістичних ідей миру у молоді// Виховання учнівської молоді  в дусі миру і взаєморозуміння: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Рівне, 1992. – С. 185.
 82. Ходцева А.А. Проблема учебных планов и программ в условиях профилирования // Современные тенденции развития педагогической теории и практики в зарубежных странах: Тезисы доклада республиканского научного семинара. Киев, 27 мая 1991г. – К.: 1991. – С. 56 – 8
 83.  Ходцева, А. А. Дифференцированное обучение в cредней школе Болгарии на современном этапе [Текст] / А. А. Ходцева. - Киев, 1991. - 24 с. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/5723
 84. Ходцева, А. А. Дифференцированное обучение в средней школе Болгарии на современном этапе [Текст] : дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.01 - теория и историяпедагогики / А. А. Ходцева.- Киев, 1991. - 187 с . http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/5726
 85. Ходцева А.А. Исторические аспекты дифференцированного обучения в средней школе НРБ// Дни науки по итогам научно-исследовательской работы в 1989г. – Сумы, 1990. – С. 125-129.
 86. Ходцева А.А. Некоторые проблемы дифференциации учебного содержания в средней школе НРБ// Пелагогика: Респ. Науч.-метод. сборник/ Редкол.: Н.Д. Ярмаченко (отв.ред.) и др. – К.: Радянська школа. – 1990. – С. 114 – 118.
 87. Ходцева А.А. Народная Республика Болгария: проблемы дифференциации образования// Зарубежная педагогическая хроника. – К: НИИ педагогики УССР, - 1989. – С. 6 – 10.
 88. Ходцева А.А. Воспитание коллективизма в учебно-познавательной деятельности// Ленинские чтения по итогам научно-исследовательской работы в 1987г. – Харьков, 1988. – 16 с.
 89.  Ходцева А.А. Воспитание коллективизма в учебно-познавательной деятельности школьников// Творческое наследие А.С.Макаренко и современная школа: тезисы докладов и сообщений на республиканской научно-практической конференции. – Сумы, 1988.-С.105-109. 
 90. Ходцева А.А. Организация экскурсий на неязыковых факультетах пединститута // Организация внеклассной работы по иностранным языкам в вузе и школе: Тезисы доклада областной научно-практической конференции. – Сумы, 1987. – С. 85 – 86.
 91. Ходцева А.А. Формирование психолого-педагогических навыков в процессе ролевой игры на иностранном языке // Ускорение социально-економического развития страны и пути совершенствования профессионально-педагогической подготовки будущих учителей: Тезисы докладов и сообщений областной межвузовской научно-теоретической конференции. – Сумы, 1986. – С. 54 – 56.