Гнаповська Людмила Вадимівна

Гнаповська Людмила Вадимівна

Завідувач кафедри іноземних мов

Кандидат філологічних наук, доцент

Відмінник освіти України

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.   

Освіта та кваліфікація:

 • 2002 р.: присвоєно вчене звання «Доцент кафедри германської філології»
 • 2000 р.: присвоєно науковий ступінь кандидата філологічних наук
 • 1999 р.: захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – "германські мови" у Спеціалізованій вченій раді Київського національного лінгвістичного ун-ту. Тема дисертаційного дослідження: "Лінгвокогнітивні та лінгвокультурологічні характеристики англійських антропонімів германського походження" http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/6214 
 • 1996 – 1999р.р.: навчання в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету, кафедра лексикології та стилістики англійської мови.
 • 1982 – 1985 р.р.: навчання в Сумському державному педагогічному інституті ім. А.С. Макаренка, факультет іноземних мов. Диплом з відзнакою. Присвоєно кваліфікацію «Вчитель англійської та німецької мов»
 • 1980 – 1982 р.р.: навчання в Київському державному педагогічному інституті іноземних мов, факультет англійської мови

Досвід роботи:

 • травень 2016 р. – теперішній час: завідувач кафедри іноземних мов ННІБТ «УАБС» СумДУ
 • Грудень 2014 р. – травень 2016 р.: завідувач кафедри іноземних мов ДВНЗ «УАБС НБУ»
 • 2003 – 2014 р.р.: доцент кафедри іноземних мов ДВНЗ «УАБС НБУ»
 • 2000 – 2002 р.р.: завідувач кафедри германської філології Сумського державного педагогічного інституту ім. А.С. Макаренка
 • 1985 – 1996 рр.: викладач кафедри практики англійської мови СумДПУ ім. А.С. Макаренка

Читає курси:

 • «Іноземна мова» (англійська)
 • «Ділова іноземна мова» (англійська)
 • «Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням»
 • «Іноземна мова для академічних цілей»

Підвищення кваліфікації та участь у проектах: 

 • Грудень 2017 – лютий 2019: координатор від СумДУ проекту Британської ради в Україні «Англійська мова для університетів» 
 • 2018 р.: виконання курсів з методології викладання іноземних мов професійного спрямування «CIVELT-1» (35 годин) та «CIVELT-2» (36 годин) від Британської ради в Україні
 • 2018 р.: виконання модуля професійного розвитку викладачів іноземної мови «Observation and Effective Feedback (follow up)» від Британської ради в Україні (обсяг – 6 годин)
 • 2018 р.: виконання інтенсивного тренінгового курсу «Assessment for More Effective Foreign Languages Learning» під керівництвом  іноземних експертів (обсяг – 30 годин, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, в рамках виконання проекту ERASMUS+)
 • 2018 р.: виконання інтенсивного тренінгового курсу «Building Assessment Skills of Ukrainian ESP Teachers» під керівництвом експерта Європейської асоціації з мовного тестування і оцінювання (обсяг – 30 годин, Сумський державний університет, за фінансової підтримки EALTA)
 • 2018 р.: проходження курсу з методології викладання іноземних мов професійного спрямування «CIVELT: Essentials» в рамках участі у проекті Британської ради в Україні «Англійська мова для університетів» (обсяг – 35 годин)
 • 2017 р.: виконання модуля професійного розвитку викладачів іноземної мови «ObservationandFeedback» від Британської ради в Україні (обсяг – 10 годин)
 • 2017 р.: участь у тренінгу «Оцінювання англійської мови академічного та професійного спрямування» за участі європейських експертів з мовного тестування та оцінювання, Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка
 • 2016 р.: участь у тренінгу «Продукти Microsoft для організації дистанційного навчання» у рамках Всеукраїнського науково-практичного семінару «Інноваційні ІТ-технології в навчальному процесі»
 • 2016 р.: участь у тренінгу з проблем мовного тестування «Впровадження практик прозорого оцінювання в університетській освіті України» за участі експертів  Європейської асоціації з мовного тестування та оцінювання (ЕALTA), Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка
 • 2015 р.: курс підвищення кваліфікації за програмою «Англомовний академічний дискурс у міжнародному контексті», Центр післядипломної освіти та екстернату Київського національного лінгвістичного ун-ту (обсяг – 72 год.)
 • 2015 р.: участь у Всеукраїнській літній школі з академічного письма англійською мовою для лінгвістів «English Research Writing in Linguistics», Київський національний лінгвістичний ун-т
 • 2015 р.: участь у Міжнародному науково-практичному семінарі з проблем мовного тестування «Підвищення компетентності викладачів англійської мови у контролі і оцінюванні», Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка
 • 2015 р.: участь у вебінарах від Oxford University Press-Oxford Professional Development Webinars: «Challenging Students to Think Critically», «The Power of Pronunciation in Business English», «Teaching integrated skills and critical thinking using Project and Insight» 
 • 2015 р.: курс підвищення кваліфікації за програмою "З інноваційної педагогічної діяльності", Сумський державний університет (обсяг - 108 годин)
 • 2014 р.: участь у вебінарах від Oxford University Press-Oxford Professional Development Webinars:“Real World-Helping Students with Functional Language, “Work It out Yourself- Helping Students with Grammar”, ”Skills for Effective Communication at Work”
 • 2012 р.: участь у семінарах, організованих Британською Радою в Україні: «Teaching Writing», «What Makes a Good Exam?»
 • 2012 р.: наукове стажування – участь у серії майстер-класів проф. Амстердамського Вільного ун-ту Г. Стена з дослідження метафори “Metaphor, Consciousness and Time” обсягом 60 годин (2,5 ECTS кредити), Київський ун-т ім. Б. Грінченка
 • 2006 – 2008 рр.: участь у координованому Британською Радою в Україні та МОН України проекті "Assessment in ELT" («Оцінювання в навчанні іноземних мов»). Член проектної групи з підготовки незалежного тестування з іноземних мов
 • 1996 р.: курс підвищення кваліфікації «Becoming a Teacher Trainer: an Introduction to Teacher Training», Кембриджський ун-т (Велика Британія)

 Відзнаки:

За плідну працю на ниві науково-педагогічної діяльності нагороджена: 

 • 2016, 2017 р.р.: Подяки від Інформаційно-методичного центру управління освіти та науки Сумської міської ради за плідну співпрацю та партнерську взаємодію в проведенні методичних семінарів, культурно-просвітницьких та профорієнтаційних заходів для школярів та вчителів іноземних мов закладів освіти м. Суми
 • 2013 р. – Грамотою ДВНЗ «УАБС НБУ» з нагоди Дня науки
 • 2013 р. – Грамотою ДВНЗ «УАБС НБУ» з нагоди 50-річного ювілею
 • 2007 р. – Почесною грамотою ДВНЗ «УАБС НБУ» з нагоди Дня працівників освіти
 • 2006 р.– Подякою ДВНЗ «УАБС НБУ» з нагоди 10-річчя Академії
 • 2004 р. – Подякою ДВНЗ «УАБС НБУ» з нагоди Дня банківських працівників
 • 2002 р. – Почесним знаком МОН України «Відмінник освіти України»

 Сфера наукових інтересів:

 • когнітивна лінгвістика,
 • концептологія,
 • ономастика,
 • методика викладання іноземних мов,
 • мовне тестування.

Є автором 86 наукових та навчально-методичних публікацій.

 Список публікацій:  

 1. Гнаповська Л.В., Дорда С.В. "Мова"–"Людина"–"Культура" в лінгвокультурологічній перспективі / Л.В. Гнаповська, С.В. Дорда // Актуальні питання іноземної філології. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2018. – № 8. – С. 57-64.

  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70504

 2. Гнаповская Л.В. Человек – Текст – Познание: дизайн модели взаимодействия / Л.В. Гнаповская // Функції дизайну в сучасному світі: виміри 2018 : матеріали міжнародної  науково-практичної конференції, м. Суми, 22-23 березня 2018 р. – Суми: ФОП Цьома С.П., 2018 р. – С. 41-42.

 3.  Hnapovska L.V.  Quality Language Assessment in University EFL Classroom / L.V. Hnapovska// Якісна мовна освіта у сучасному глобалізованому світі: тенденції, виклики, перспективи : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 23-24 листопада 2017 р. / за ред. В.А. Глущенко. – Суми: СумДУ, 2017. – С. 206-210.

 4.  Гнаповська Л.В. Ім’я як текст: етюд смислового дизайну / Гнаповська Л.В. // Функції дизайну в сучасному світі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 29-30 березня 2017 р. – Суми: ФОП Цьома С.П., 2017 р. – С. 26-28.

 5.  Гнаповская Л. Глобализация и инновации в образовании: аргументы "за" и "против" / Л.В. Гнаповская // Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній соціокультурний процес: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 11-12 листопада 2016 р.) / За ред. Задорожної І.П. – Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016. – С. 233-236.

 6.  Гнаповская Л.В., Карпова В.Н. Современное образование в эпоху глобализации: традиционная классика VS цифровые технологии [Текст] / Л.В. Гнаповская, В.Н. Карпова // Іноземні мови. - 2016. - № 4(88). - С. 41-50. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/53546

 7. Гнаповская Л., Карпова В. Глобализация и инновации в образовании: аргументы "за" и "против" / Л.В. Гнаповская, В.Н. Карпова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. - 2016. - №4. - С. 202-210. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52728

 8. Оним как знаковая сущность: значение, содержание и «семантическая память» // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов : збірник наукових праць / за науковою ред. А.В. Корольової. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – Вип. 13. – С. 41-48. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52714
 9.  Teacher Roles in Teaching Foreign Languages: Retrospective Analysis and Insights into the Future // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І.В. Ковальчук, Л.М. Коцюк, С.В. Новоселецька. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 53. – С. 283-286. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/13705 
 10. Learner-centred Language Teaching: Teacher-learner Interaction Formats // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : Тези доповідей ХІV наукової конференції з міжнародною участю. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – С. 38-39. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/13484
 11. Ділова кореспонденція: рекомендації до написання та оцінювання = Business Correspondence: Tips on Writing and Assessment [Текст] : навчальний посібник / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи НБУ» ; [уклад.: С.В. Дорда, І.В. Соколова, Л.В. Гнаповська та ін.]. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2014. – 158 с. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/12603   
 12. Мовне тестування у вищій школі в контексті європейської мовної політики // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: Зб. матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 травня 2014 р., м. Суми) / Сумська філія Харківського національного ун-ту внутрішніх справ. – Суми: Друкарський дім «Папірус», 2014. – С. 325 – 328. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/12159  
 13. Простір мови: діалог культур, духовних цінностей, світоглядів // Світогляд – Філософія – Релігія: зб. наук. праць / ред. колегія: І.П. Мозговий, М.В. Попович [та ін.] - Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2014. – Вип. 5. – С. 137-146. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/11950
 14. Basic Steps to Maximizing Students’ Learning Potential // Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі : збірник матеріалів VIМіжнародної науково-методичної конференції (21 листопада 2013 року, м. Харків) / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. – С. 44-45. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/11334  
 15. Assessing Writing= Оцінювання вмінь письма [Текст] : навчально-методичний посібник / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України» ; [уклад. Л.В. Гнаповська]. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. – 23 с. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/12990
 16. Языковой знак как элемент социокода человека // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: Зб. Матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції / Харківський національний ун-т внутрішніх справ; Сумська філія, 18-19 травня 2013 р. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус»», 2013. – С. 561 – 563. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/11332  
 17. Designing Tasks for Assessing Skills of Writing // Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ: Матеріали IІІ Міжнародної конференції / Харківський національний ун-т ім. В.Н. Каразіна, 12 квітня 2013 р. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 45 – 46. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/11333  
 18. Имя-текст: структура, семантика, культурологические импликации // StudiaPhilologica (Філологічні студії): зб. наук. праць / ред. колегія: І.Р. Буніятова, Л.І. Бєлєхова, О.Є. Бондарева та ін. – К.: Київ. Ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – Вип. 1. – С. 73-79. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/11335  
 19. Что в имени твоем? (поэтика антропонимического композита)// Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. Серія “Філологічні науки”. Іноземна філологія. – 2012. – № 13 (248). – С. 31-41.http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/9298  
 20. «Война» и «мир» в имени: Диалог или противостояние?// Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Вид-во Національного ун-ту «Острозька академія». – Вип. 24. – 2012. – С. 44-46. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/8895  
 21. Текст імені у тексті культури: антропонімічні етюди // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного ун-ту. – Серія «Філологія. Педагогіка. Психологія». – 2011. – Вип. 22. – С. 10-19. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/7888  
 22. The Nature of Language Testing // Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: Матеріали IV Міжнародної науково-методичної конференції / Харківський національний ун-т ім. В.Н. Каразіна, 23 листопада 2011 р. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – С. 41 – 42.
 23. «Людина» в «імені»: англійська антропонімія у лінгвокультурному висвітленні // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки: Наук. журнал. – Серія «Філологічні науки. Мовознавство». – 2011 – № 5. – Ч. 1. – Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки. – С. 22-27. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/6075  
 24. Assessing Language Skills in ESP: Key Concepts vs Common Misconceptions // Фінансова освіта: сучасний стан та перспективи розвитку: збірник матеріалів Міжнародної навчально-методичної конференції (м. Севастополь, 29-30 квітня 2010 р.) / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". - Суми, 2010. - С. 75-79.  http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/6078  
 25. Текст імені в тексті культури: антропонімічний етюд // Слово й текст у просторі культури: тези доповідей Міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю з дня народження проф. О.М. Мороховського / КНЛУ, Київ, 26-27 листопада 2010 р. [відп. ред. О.П. Воробйова]. – К.: Ленвіт, 2010. – С. 78 – 80. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/6029  
 26. Як зробити кар’єру в бізнесі: перші кроки = Career in Business:your first steps [Текст]: навчально-методичний посібник з ділової англійської мови/[уклад.: Л.В. Гнаповська, І.А. Бокун]; ДВНЗ «УАБС НБУ». – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 56 с. – (Англійською мовою). http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/5523  
 27. Ономастическая номинация: новое решение старой проблемы // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2010. – № 37. – С. 25-30. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4687  
 28. Давньогерманська та кельтська антропонімії у просторі міфопоетичного дискурсу // Проблеми зіставної семантики: Збірник наукових статей / Відп. ред. Тараненко О.О. – Вип. 9. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2009. – С. 142-146.http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/6034  
 29. Гнаповська Л.В., Дука М.В. «Кохання» у «просторі» та «простір» у «коханні»: метафоричний діалог концептів // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. – Вип. 439-440: Германська філологія. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – С.87-92. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4934 
 30. «Пространство» в имени: фрагмент англосаксонской картины мира // Ученые записки Таврического национального ун-та им. В.И. Вернадского: Научный журнал. – Серия «Филология. Социальные коммуникации». – Т. 22 (61). – 2009. – № 1. – Сімферополь: Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, 2009. – С. 22-26. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/1475 
 31. Розвиток навичок проведення ділових зустрічей (Developing Meeting Skills): Практичний посібник з дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням» / Уклад. І.А. Бокун, Л.В. Гнаповська. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – 106 с. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4778  
 32. Doing Business Across Cultures (Кроскультурні аспекти ділової комунікації): Практичний посібник з дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням» / Уклад. І.А. Бокун, Л.В. Гнаповська. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – 51 с. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4686  
 33. Лингвокультурологический потенциал структурных моделей английских антропонимов // Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної: Матеріали сьомої міжнародної науково-практичної конференції (Редколегія: Зернова В.К. та ін.). – Ч.1. – Полтава, 2008. – С. 148-154. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/6053  
 34. Hnapovs’ka L., Kvasova O. Language Testing: Known and Unknown (notes on the workshop) // Іноземні мови. – 2008. – №2. – С. 44-52. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/326  
 35. Гнаповська Л.В., Квасова О.Г. Як готувати учнів до тестування рецептивних видів мовлення // Іноземні мови. – 2008. – №1. – С. 15-20. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4679  
 36. Лінгвокогнітивні ознаки англомовної метафоричної репрезентації концепту «Смерть» // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім.. В. Винниченка. – Вип. 75(4). – Серія «Філологічні науки» (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – С. 55-58. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4736  
 37. Адресованность как категориальный признак текстовой природы антропонима // Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі: Зб. наук. праць. – Ч. 1. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – С. 32-34. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4738  
 38. Волкова О.М., Гнаповська Л.В., Голованенко Є.О., Завгородній В.А., Кисельова Г.І. Дієслівний зошит / За ред. В.А. Завгороднього: Навч. посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 151с. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/6071  
 39. Гнаповська Л.В., Квасова О.Г. Оцінювання вмінь читання: з досвіду пілотування тестових завдань у межах Проекту незалежного тестування з іноземних мов // Іноземні мови. – 2007. – №2. – С. 3-10. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/6070  
 40. Гнаповська Л.В., Квасова О.Г. Національний тест з іноземної мови: ознаки і перспективи розробки // Іноземні мови. – 2007. – №1. – С. 3-7. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/6068  
 41. Key Concepts of Language Testing // Матеріали VI Міжнародної наукової конференції „Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”. – Харків: Константа, 2007. – C. 83-84. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/6024  
 42. Most Common Misconceptions of Language Testing and How not to Get Trapped byThem // Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції асоціації викладачів англійської мови IATEFL Ukraine. – Ірпінь: Національний ун-т ДПС України, 2007. – С.26-28.
 43. Соціолінгвістичні аспекти формування сучасної англійської системи прізвищ // Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка. – Серія «Філологічні науки». – 2007. - №10 (127). – С. 17-24. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4734  
 44. Лингвокогнитивные особенности ономастической номинации // Номинация и дискурс: Мат-лы докладов Международной научной конференции / Отв. ред. З.А. Харитончик, Е.Г. Задворная, А.В. Зубов и др. – Минск: МГЛУ, 2006. – С. 110-112. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/6018  
 45. What is What in International Banking and Finance: Part I. Money and Business (Що треба знати про міжнародну банківську та фінансову системи: Ч. І. Гроші і бізнес): Методичні рекомендації для аудиторної та самостійної роботи студентів / Уклад.: Л.В.Гнаповська. – Суми: УАБС, 2005. – 30с.
 46. Гнаповська Л.В., Дука М.В. Концепт “Культура” в номінативному просторі “Кохання” // Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. – Вип. 23. – Житомир, 2005. – С. 47-50. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/6017 
 47. Гнаповська Л.В., Дука М.В. Концептуальна метафора як когнітивний механізм формування номінацій “Кохання” // Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Т.Шевченка. Філологічні науки. Серія “Іноземна філологія”. Ч. І. – 2005. – №5 (85). – С. 40-47. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/6008  
 48. The Concept of “Peace”: Some Peculiarities of Its Language Representation in the English Personal Names of Germanic Origin// Матеріали ІХ Міжнародної конференції “Розвиток міжкультурного взаєморозуміння за допомогою викладання англійської мови”. - Горлівка: Горлівський державний педагогічний інститут іноемних мов. – 2004. – С. 214-215.
 49. Антропоним как элементмифологического дискурса. // Дискурс у комунікаційних системах: Збірник наукових статей. – К.: КиМУ. – 2004. - С. 234-246. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4672  
 50. Язык и культура: диалог в антропонимии. // Нові горизонти та перспективи філологічної науки та педагогічної практики. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. – 2004. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетровського університету. – 2004. – С. 30-31.
 51. Build Your Business Vocabulary. Part I. Background to Business: Методичні рекомендації до аудиторної та самостійної роботи студентів. / Уклад.: Гнаповська Л.В. – Суми: УАБС, 2004. – 30 с.
 52. Личное имя как социальный ген: концептуальная картина мира средневековых англосаксов в семантике антропонимических аппелятивов. // Сучасна картина світу; інтеграція наукового та позанаукового знання: Збірник наукових праць. – Випуск 3. – Суми: ВВП “Мрія” ЛТД, УАБС, 2004. – С. 252-259. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4732  
 53. Концептуальная сфера «Общество» в семантике английских антропонимов германского происхождения. // Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. Серія “Філологічні науки”. Іноземна філологія. – 2004. – № 2 (70). – С. 18-28.
 54. Языковая репрезентация концептуальной сферы «Культура» в семантике английских антропонимов германского происхождения. // Слов’янський вісник: Збірник наукових праць Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету. Серія “Філологічні науки”. – Випуск 3. – Рівне: РІСКУ. – 2003. – С. 44-50. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/6007  
 55. Borysenko O., Gnapovs’ka L. Sociolinguistic Potential of English Surnames // Матеріали ІІІ національного студентського форуму TESOL “Goals for Ensuring Access to High Quality Teaching and Learning”. – Острог: Національний ун-т „Острозька академія”, 2002. – С. 27-28.
 56. Курсова, дипломна, магістерська: що про них потрібно знати?: Методичні рекомендації / Уклад.: Гнаповська Л.В., Ляной Ю.О., Огієнко О.І. – Суми: СумДПУ, 2002. – 34 с.
 57. Name in the World and World in the Name (Sociocultural Potential of Germanic Anthroponyms) // Матеріали VII національної конференції “Exploring EFL Challenges with TESOL community”. – Хмельницький: Універ. – 2002. – С. 71-72.
 58. Иерархия программ-смыслов в системе отношений “Адресант-адресат” личного имени-текста // Форма, значение и функции единиц языка и речи: Материалы докладов международной научной конференции. – Минск: МГЛУ. – 2002. – Ч.3. – С. 75-78.
 59. Референциальность и концептуальность как категории, опредмечивающие семантический компонент антропонима-текста. // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім. Т.Шевченка. Серія “Іноземна філологія”. – 2002. – №9 (53). – С. 33-40.
 60. Концептуальна сфера “Суспільство” у структурі ономасіологічного простору концепту “Кохання” // Збірник “Філологічні науки”. – Суми: СумДПУ. – 2002. – С. 24-33. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/6006  
 61. Имя собственное в системе именных категорий // Філологічні науки. – Суми: СумДПУ. – 2002. – С. 81-90.
 62. English Anthroponyms of Germanic Origin: Lexico-semantic Features of Poetic Nature //Матеріали VI Національної конференції “The Way of Forward to English Language and ESP Teaching in the Third Millennium”. – К.: Національний технічний університет. – 2001. – С. 27-28.
 63. Гнаповська Л.В., Дука М.В. Діалогічна природа концепту “Кохання” (лінгвофілологічний аспект) // Філологічні науки: Збірник наукових праць СумДПУ. – Суми: СумДПУ. – 2001. – С. 85-91. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/6003  
 64. Гнаповська Л.В., Тимкова А.К. Контрольні завдання з англійської мови для студентів ІІІ курсу заочного відділення факультету іноземних мов: Навчальний посібник. – Суми: Слобожанщина, 2001. – 96 с.
 65. Гнаповська Л.В., Мандич Е.Г. Контрольні завдання з англійської мови для студентів ІІ курсу заочного відділення факультету іноземних мов: Навчальний посібник. – Суми: Слобожанщина, 2000. – 112 с.
 66. Гнаповська Л.В., Павлов В.В. Контрольні завдання з англійської мови для студентів І курсу заочного відділення факультету іноземних мов: Навчальний посібник. – Суми: Слобожанщина, 2000. – 88 с.
 67. Соціальність як базова функціональна характеристика антропоніма // Збірник “Філологічні науки”. – Суми: СумДПУ, 2000. – С. 170-180. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/5992  
 68. Личное имя: новый ракурс исследования // Вісник Київського лінгвістичного університету. Серія “Філологія”. – 1999. – Т.2. – №1. – С. 116-127. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/6050  
 69. Об одном фрагменте ономасиологической модели мира англосаксонской культурно-исторической традиции (концептуальная сфера «Человек» в семантике английских антропонимов германского происхождения) // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Л.Українки. Дерія “Романо-германська філологія”. – 1999. – №3. – С. 85-87. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/6036  
 70. Фрейм как структура представления знаний в антропонимической системе (на материале английских личных имён) // Проблемы семантического описания единиц языка и речи: Материалы докладов Международной научной конференции. – Минск: МГЛУ, 1998. – Ч.1. – С. 201-204.http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/6220  
 71. Фреймовая репрезентация знаний в прототипической ситуации «Наречение ребёнка именем» (на материале английских личных имён) // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Дослідження молодих вчених. Серія “Філологія”. – 1998. – Вип. 6: Проблеми лексичної семантики та семантики тексту. – С. 15-31. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/6221  
 72. Социолингвистический аспект функционирования имени собственного (на материале английской антропонимии) // StudiaMethodologica. Вип. 4: Філософські проблеми мислення і свідомості, мови і мовлення, методологія лінгвістики і семантика мови, проблеми літературної творчості. – Тернопіль: Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, 1998. – С. 70-75. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/6069  
 73. Особове ім’я як згорнутий національно-культурний текст (на матеріалі англійських антропонімів) // Гуманітарний вісник. Серія “Іноземна філологія”. - Черкаси: Черкаський інженерно-технологічний інститут. - 1998. - №2. - Ч.1.: Проблеми сучасної лінгвістики. - С. 35-42. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/6222  
 74. Personal Name as a Condensed Cultural Text of a Peculiar Kind // Матеріали ІІ Національної конференції “The Art and Science of TESOL”. - Вінниця. - 1997. - С. 68-69.
 75. О двухкомпонентности семантической структуры эйдонимов. // Матеріали V Міжнародної наукової конференції “Мова та культура”. - К.: Collegium. - 1997. - Т.3. Национальные языки и культуры в их специфике и взаимодействии. - с. 34-35.
 76. Семантическая структура современных английских личных имён, восходящих к древнегерманским основам, в контексте мифопоэтического сознания // Когнитивная лингвистика конца ХХ века: материалы международной научной конференции. - Минск. - 1997. - Ч.1. - С. 177-181.
 77. Денотат особового імені: “Людина” чи “Особистість”? // Актуальні питання романо-германської філології. - Житомир: Поліграфіка. - 1997. - С. 15-18.
 78. Про статус власного імені в міфопоетичній моделі світу // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Дослідження молодих вчених. Серія “Філологія”. - 1997. - Вип.2: актуальні проблеми вивчення мови, мовлення і перекладу. – С. 21-27. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/6224  
 79. Семантична інтерпретація сучасних англійських власних імен давньогерманського походження // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Дослідження молодих вчених. Серія “Філологія”. - 1997. - Вип. 1: Проблеми семантики слова та тексту. – С.22-32. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/6223  
 80. Зіставний аналіз тематичних груп германських та слов’янських власних імен дохристиянського періоду // Актуальні питання слов’янської філології. – К.-Бердянськ. - 1997. - Вип. 3. - С.5-12.
 81. Про двохкомпонентність семантичної структури власного імені // Актуальні проблеми функціонування мовних одиниць різних рівнів у тексті: Збірник наукових праць. - Суми: Слобожанщина. - 1997. - С. 33-37.
 82. Гнаповська Л.В., Мандич Е.Г., Павлов В.В. EnglishTexts: Посібник для студентів філологічного та історичного факультетів педінститутів та учнів старших класів загальноосвітніх шкіл з юридичною орієнтацією: Навчальний посібник. - Суми: СДПІ ім. А.С. Макаренка. - 1994. - 20 с.
 83. Гнаповская Л.В., Циба Р.И. Производные местоимения с some и any// Структурно-семантические аспекты типичных и нетипичных текстов: Деп. в УкрИНИАП №1495. - Киев. - 1992. - С. 89-95.
 84. Формирование грамматических навыков чтения при обучении иностранному языку на начальном этапе языкового вуза // Актуальные вопросы профессиональной подготовки учителя: Деп. в НИИ ВШ №614/662. - Москва. - 1991. - С. 44-52.
 85. Гнаповская Л.В., Гендельман Ж.А., Маслова Л.К., Сайко Н.П. Методические задания по английскому языку для индивидуальной работы студентов старших курсов: Навчальний посібник. - Суми: СДПІ ім. А.С. Макаренка. - 1990. - 49 с.
 86. К вопросу о лингвистической природе глагольных сочетаний типа giveup и comein в современном английском языке // Сопоставительное изучение категорий текста: Деп. в ИНИОН АН СССР №39091. - Москва. - 1989. - С. 32-41.