Сушко-Безденежних Марія Григорівна

sushko bezdenezhnykh

Кандидат філологічних наук

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Освіта та кваліфікація:

 • Грудень 2014 р. – грудень 2016: пошукач при кафедрі німецької філології та перекладу Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна, тема дисертаційного дослідження – «Лінгвопрагматика конституційного дискурсу Німеччини: діахронічний аспект», науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Безугла Л.Р.
 • 2002-2005 рр.: навчання в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю 10.02.04 «Германські мови».
 • 1993 – 1998 рр.: навчання у Сумському державному педагогічному університеті ім. А.С. Макаренка, факультет іноземних мов. Диплом з відзнакою. Присвоєно кваліфікацію «Вчитель англійської та німецької мов і зарубіжної літератури»

  Досвід роботи:

 • Вересень 2015 р. – теперішній час: старший викладач кафедри іноземних мов ННІБТ «УАБС» СумДУ
 • Лютий 2015 – теперішній час: викладач кафедри германської філології СумДУ (за сумісництвом)
 • 1998-2015 рр.: викладач кафедри теорії та практики романо-германських мов СДПУ ім. А.С. Макаренка
 • 1994-1995 рр.: вчитель англійської мови в ЗОШ №27 м. Суми

 Читає курси:

 • «Друга іноземна мова (німецька)» для спеціальності «Міжнародна економіка»
 • «Друга іноземна мова (німецька)» для спеціальності «Переклад»

Підвищення кваліфікації та участь у проектах:

 • Червень 2015 – теперішній час: координатор Сумського осередку Асоціації українських германістів (АУГ): https://sumyudgv.wordpress.com  
 • 12.09-12.12.2016 – курс підвищення кваліфікації, організований Гете Інститутом Україна  «Навчитись навчати німецької: інтерактивні завдання та вправи» (GI Kiew Online-Fortbildungskurs«Deutschlehrenlernen: Aufgaben und Übungen»), в режимі онлайн, сертифікат (12 тижнів, обсяг – 80 годин) 
 • 09.11.2015-05.02.2016 р.: курс підвищення кваліфікації, організований Гете Інститутом Україна  «Підготовка студентів до складання іспиту Гете-Інституту на рівень володіння мовою В2» (GI Kiew Online-Kurs B2-PrüfungdesGoethe-Instituts), в режимі онлайн, сертифікат (12 тижнів, обсяг – 80 годин) 
 • 2016 р.: семінар з підвищення кваліфікації для вчителів та викладачів німецької мови «Kommunikation im Beruf», організований лектором Фонду Роберта Боша у СДПУ ім. А.С. Макаренка та Сумським осередком АУГ, м. Суми, 22.01.2016
 • 2015 р.: практичний семінар «Німеччина: місце навчання» (Workshop “StudienortDeutschland”), організований Гете-Інститутом Україна та Асоціацією українських германістів, м. Львів, 07.10.2015, 3 год. 
 • 2015 р.: курс підвищення кваліфікації за програмою «Психологія діяльності та особистості викладача вищого навчального закладу», СДПУ ім. А.С. Макаренка 12.01.2015 -12.02.2015 (обсяг - 120 год.),
 • 2015 р.: практичний семінар «Ігри на заняттях німецької мови» (Spiele im DaF-Unterricht», організований Гете-Інститут Україна, м.Київ, 10.02.2015 
 • 2010 р.: Комбіновані курси підвищення кваліфікації Гете-Інституту (Німеччина) «Електронні засоби у викладанні німецької мови» («KombinierteFortbildungfürausländischeDeutschlehrer/innen „DigitaleMedienimDeutschunterricht“), травень-жовтень, м. Суми, м. Мюнхен (ФРН).
 •  2009 р. – курси підвищення кваліфікації «Сучасні комп’ютерні технології», СДПУ ім. А.С. Макаренка, січень-лютий (обсяг - 120 год.)

Відзнаки:

 • 2016 р.: Подяка Інформаційно-методичного центру управління освіти і науки Сумської міської ради за науково-методичну та профорієнтаційну роботу серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Сум.
 • 2015 р.: Подяка Сумської міської ради за допомогу в належній організації прийняття 22 квітня 2016 року гуманітарної допомоги зі Швейцарії «Конвой 2016/1» для міста Суми.
 • 2014 р.: Грамота ректора СДПУ ім. А.С.Макаренка за вагомий особистий внесок у розвиток університету, високі досягнення у професійній діяльності та з нагоди 90-річчя з дня заснування СДПУ ім. А.С.Макаренка
 • 2009 р. – Подяка міського голови Г.М. Мінаєва за активну участь в організації прийому жіночої спортивної команди з міста-побратима Целлє (Німеччина) під час проведення ІІІ Міжнародного турніру з індорхокею Кубок «Співдружність» 

 Сфера наукових інтересів:

 • критичний аналіз дискурсу
 • прагмалінгвістика
 • історична соціопрагматика 
 • методика викладання іноземних мов

Є автором наступних наукових та навчально-методичних публікацій.

Наукові публікації:

 1. Сушко-Безденежних М.Г. Стилістичне значення і стилістичне забарвлення в семантичній структурі мовних одиниць / М.Г.Сушко-Безденежних // Філологічні науки. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2002. – С. 123–131.
 2. Сушко-Безденежних М.Г. Варіативність реалізації структурно-композиційної моделі законодавчих текстів в конституційному дискурсі Німеччини / М.Г. Сушко-Безденежних // Проблеми семантики слова, речення та тексту: зб. наук. пр. – К. : КНЛУ, 2004а. – Вип. 12. – С. 222–228.
 3. Сушко-Безденежних М.Г. Дискурс як об’єкт лінгвістичних досліджень / М.Г. Сушко-Безденежних // Наука і сучасність: збірник наукових праць Національного пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова. – К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2004б. – Том XLV. – C. 230–237.
 4. Сушко-Безденежних М.Г. Конституційний дискурс Німеччини: аспекти аналізу / М.Г. Сушко-Безденежних // Сучасні проблеми і перспективи дослідження романських і германських мов і літератур : Друга міжвуз. конф. молодих учених, 12-13 лютого 2004 р. : тези доп. – Донецьк : ДонНу, 2004в. – С. 298–300.
 5. Сушко-Безденежних М.Г. Прагматична спрямованість конституційних текстів Німеччини / М.Г. Сушко-Безденежних // Науковий потенціал світу ‘2004’: Перша Міжнар. наук.-практ. конф., 1-15 листопада 2004 р. : тези доп. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2004. – Т. 71. Мова, мовлення, мовна комунікація. – С. 72–74.
 6. Сушко-Безденежних М.Г. Принципи виокремлення конституційного дискурсу Німеччини як різновиду комунікації в сфері права / М.Г. Сушко-Безденежних // Наука і освіта ‘2004’ : VII Міжнар. наук.-практ. конф., 10–25 лютого 2004 р. : тези доп. – Том 26. Мова, мовлення, мовна комунікація. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2004д. – С. 76–78.
 7. Сушко-Безденежних М.Г. Втілення прагматичних і ідеологічних настанов законодавця в конституційному дискурсі Німеччини / М.Г. Сушко-Безденежних // Система і структура східнослов’янських мов: до 170-річчя з дня народження О.О.Потебні : зб. наук. праць. – К. : Знання України, 2005а. –С. 276–283.
 8. Сушко-Безденежних М.Г. Характеристики конституційного дискурсу Німеччини (КДН) з погляду модальної логіки / М.Г. Сушко-Безденежних // Мовна освіта в контексті Болонських реалій: наук. конф. кафедри ЮНЕСКО КНЛУ, 24–25 лютого 2005 р. : тези доп. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2005б. – С. 67–69.
 9. Сушко-Безденежних М.Г. Екстралінгвальні аспекти мовленнєвої події проголошення основного закону країни (на матеріалі конституційного дискурсу Німеччини) / М.Г. Сушко-Безденежних // Семантика мови і тексту : ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., 26–28 вересня 2006 р. : тези доп. – Івано-Франківськ : Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2006. – С. 419–421.
 10. Сушко-Безденежних М.Г. Засади виокремлення конституційного дискурсу Німеччини як різновиду комунікації в сфері права / М.Г. Сушко-Безденежних // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А.С. Макаренка у 2006 р. : тези доп. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007. – С. 119–121.
 11. Сушко-Безденежних М.Г. Напрямки, категорії і методи дискурс-аналізу / М.Г. Сушко-Безденежних // Філологічні науки : зб. наук. пр. – Суми :  СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2008. – С. 319–326.
 12. Сушко-Безденежних М.Г. Критерії прагмасемантичної категоризації спонукальних висловлювань (на матеріалі конституційного дискурсу Німеччини) / М.Г. Сушко-Безденежних // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського. Сер. : Лінгвістичні науки. – Одеса : Астропринт, 2009. – № 9. – С. 126–136.
 13. Сушко-Безденежних М.Г. Потенциал курса «Основы лингвистического дискурс-анализа» в профессиональной подготовке студентов-филологов / М.Г. Сушко-Безденежних // Педагогічні науки: теорія, історія. Інноваційні технології. – 2014а. – № 6 (40). – С. 439–447.
 14. Сушко-Безденежних М.Г. Ausdrucksweisen der deontischen Modalität im deutschen Verfassungsdiskurs: Versuch einer pragmatischen Typologie / М.Г. Сушко-Безденежних // Молода германістика України: між традицією та новаторством: матеріали ХХІ конференції Асоціації українських германістів, 31 жовтня – 1 листопада 2014 р. : тези доп. – Львів : ПАІС, 2014б. – С. 59–60.
 15. Сушко-Безденежних М.Г. Базисні прагматичні типи волітивних висловлень в конституційному дискурсі Німеччини / М.Г. Сушко-Безденежних // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : XIV наук. конф. з міжнар. участю, 27 березня 2015 р. : тези доп. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015а. – С. 221–222.
 16. Сушко-Безденежних М.Г. Історична динаміка конституційного дискурсу Німеччини: денотативний аспект / М.Г. Сушко-Безденежних // Сучасні підходи до викладання і дослідження іноземних мов та зарубіжної літератури: Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 20 березня 2015 р. : тези доп. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2015б. – С. 49–54.
 17. Сушко-Безденежних М.Г. Прагма-семантичні підтипи волітивних висловлень в конституційному дискурсі Німеччини / М.Г. Сушко-Безденежних // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Сер. : Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – 2015в. – Вип. 80, № 1155. – С. 119–126.
 18. Сушко-Безденежних М.Г. (Sushko-Bezdenezhnykh M.G.) Phraseologie im Verfassungsdiskurs Deutschlands [Електронний ресурс] // Українська германістика в діалозі культур = Ukrainische Germanistik und Kulturdialog : XХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів, 6 жовтня – 8 жовтня 2015 р. : тези доп. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 161–162. – Режим доступу : http://www.udgv.org/attachments/article/502/ 2015-UDGV-Thesen %20% 281%29.pdf.
 19. Сушко-Безденежних М.Г. Контент-аналіз конституційного дискурсу Німеччини / М.Г. Сушко-Безденежних // Когнітивно-прагматичні дослідження професійних дискурсів : V Всеукр. наук. конф., 19 березня  2016 р. : тези доп. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016а. – С. 99–102.
 20. Сушко-Безденежних М.Г. Контент-анализ конституционного дискурса Германии: диахронический аспект [Электронный ресурс] / М.Г. Сушко-Безденежних // Science and Education a New Dimension. – Philology V (20) –– 2016б – Issue: 85. – С. 64–68. – Режим доступа : http://seanewdim.com/ uploads/3/4/5/1/34511564/fil_iv20_85.pdf.
 21. Сушко-Безденежних М.Г. Лексико-граматичні засоби конституційного дискурсу Німеччини / М.Г. Сушко-Безденежних // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація: XV наук. конф. з міжнародною участю, 5 лютого 2016 р. : тези доп. – Х. : ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2016в. – С. 192–193.
 22. Sushko-BezdenezhnykhMariia. DaspragmatischePotentialvonWortbildungsmittelnindeutschenVerfassungstexten: diachronePerspektive. / Mariia  Sushko-Bezdenezhnykh. // Німецька мова в Україні: традиції та перспективи розвитку : матеріали ХХIIІ конференції Асоціації українських германістів, 4 – 6 жовтня 2016 р.: тези доп. – Львів: ПАІС, 2016. – С. 152–153. 

Матеріали  конференцій:

 1. Сушко-Безденежних М.Г. Контент-аналіз конституційного дискурсу Німеччини // Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції «Когнітивно-прагматичні дослідження професійних дискурсів» ХНУ ім. В.Н.Каразіна
 2. Сушко-Безденежних М.Г.  Лексико-граматичні засоби конституційного дискурсу Німеччини // Каразінські читання: Людина. Мова.Комунікація : Тези доповідей XV наукової конференції з міжнародною участю. – Х.: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2016. – 252 с. – С. 192-193
 3. Сушко-Безденежних М.Г. Phraseologie im Verfassungsdiskurs Deutschlands // Українська германістика в діалозі культур = Ukrainische Germanistik und Kulturdialog : Матеріали XХІІ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (6 жовтня – 8 жовтня 2015 р.). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 163 с.,  С. 161-162, http://www.udgv.org/attachments/article/502/2015-UDGV-Thesen%20%281%29.pdf    
 4. Cушко-Безденежних М.Г. Історична динаміка конституційного дискурсу Німеччини: денотативний аспект // Сучасні підходи до викладання і дослідження іноземних мов та зарубіжної літератури: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. 20 березня, 2015 р., м.Суми / Cумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2015. – 136 с., С. 49-54 
 5. Сушко-Безденежних М.Г. Базисні прагматичні типи волітивних висловлень в конституційному дискурсі Німеччини // Каразінські читання: Людина. Мова.Комунікація : Тези доповідей XIV наукової конференції з міжнародною участю. – Х.: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2015. – 274 с. – С. 221-222
 6. Сушко-Безденежних М.Г. Ausdrucksweisen der deontishcen Modalität im deutschen Verfassungsdiskurs: Versuch einer pragmatischen Typologie // Молода германістика України: між традицією та новаторством: матеріали ХХІ конференції Асоціації українських германістів (31 жовтня- 1 листопада 2014 р.). – Львів: ПАІС, 2014. – 68 с.,  С. 59-60
 7.  Сушко-Безденежних М.Г. Історична динаміка конституційного дискурсу Німеччини: денотативний аспект.// Сучасні підходи до викладання і дослідження іноземних мов та зарубіжної літератури: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції,  20 березня 2015, м. Суми / СДПУ ім. А.С.Макаренка. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2015. -136 с. – С.49-54
 8. Сушко-Безденежних М.Г. Денотативний аспект конституційного дискурсу Німеччини // Мовна особистість студентів-філологів і учнів загальноосвітніх шкіл у сучасній парадигмі освіти: матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (22-23 вересня 2010 р.). – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2010. – С. 36-37
 9. Сушко-Безденежних М.Г. Динаміка змісту законодавчої інформації в конституційному дискурсі Німеччини // Теорія та практика навчання іноземних мов та світової літератури: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (5-6 лютого 2009 р.). – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2009. – С. 41-42
 10.  Сушко-Безденежних М.Г. Методи критичного аналізу дискурсу // Сучасні напрямки у розвитку теорії та практики навчання іноземним мовам: матеріали Регіональної науково-практичної конференції (6-7 лютого 2008 р.) – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2008.  – С. 37-38
 11.  Сушко-Безденежних М.Г. Засади виокремлення конституційного дискурсу Німеччини як різновиду комунікації в сфері права // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А.С. Макаренка у 2006 р. – Суми,  СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – 312 с. – С.119-121
 12.  Сушко-Безденежних М.Г. Екстралінгвальні аспекти мовленнєвої події проголошення основного закону країни (на матеріалі конституційного дискурсу Німеччини) // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції „Семантика мови і тексту” Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника, Інститут мовознавства ім. О.Потебні – Івано-Франківськ.: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2006. – С. 419-421
 13.  Сушко-Безденежних М.Г. Характеристики конституційного дискурсу Німеччини (КДН) з погляду модальної логіки. // Мовна освіта в контексті Болонських реалій: Тези доповідей наукової конференції кафедри ЮНЕСКО КНЛУ, 24-25 лютого 2005 р. – Київ: Вид. центр КНЛУ, 2005. – 137 с. – С. 67-69.
 14. Сушко-Безденежних М.Г. Принципи виокремлення конституційного дискурсу Німеччини як різновиду комунікації в сфері права // Матеріали VII  Міжнародної науково-практичної конференції «Наука і освіта ‘2004». Том 26. Мова, мовлення, мовна комунікація. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – 99 с. – С. 76-78
 15.  Сушко-Безденежних М.Г. Конституційний дискурс Німеччини: аспекти аналізу. // Сучасні проблеми і перспективи дослідження романських і германських мов і літератур: Матеріали Другої міжвузівської конференції молодих учених (12-13 лютого 2004 р.). – Донецьк.: ДонНу, 2004. – 363 с. – С. 298-300 
 16.  Сушко-Безденежних М.Г. Прагматична спрямованість конституційних текстів Німеччини. // Матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конференції „Науковий потенціал світу ‘2004”. Том 71. Мова, мовлення, мовна комунікація. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – 95 с. – С. 72-74