Ходцева Алла Олександрівна

 
Значним є внесок у розробку методичної концепції кафедри та її впровадження у практику освітньої діяльності доцента нашої кафедри, кандидата педагогічних наук Ходцевої Алли Олександрівни. У складі команди координованого Британською Радою в Україні проекту «ESP Curriculum Design project», метою якого були розробка та пілотування типової програми з англійської мови для професійного спілкування для ВНЗ немовного профілю, доц. Ходцева А.А. взяла участь у низці тренінгів та майстер-класів провідних українських та зарубіжних фахівців з питань методології навчання та оцінювання  англійської мови для професійного спілкування. Результатом кропіткої праці учасників проекту став програмний документ, важливість якого важко переоцінити. Це – рекомендована Міністерством освіти і науки України для вищих навчальних закладів немовного профілю «Національна програма з англійської мови для професійного спілкування», яка є нашим провідником у царину  «Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти» як схваленого Радою Європи маніфесту всіх тих, хто вивчає або викладає іноземну мову.