Про кафедру

 LOGO NEW 2

Творчий шлях кафедри іноземних мов у стінах Української академії банківської справи розпочався 1 вересня 1996 року. Кафедра іноземних мов з моменту свого створення завжди була на передовій творчих інновацій та впровадження найсучасніших підходів до викладання іноземних мов. Кафедра іноземних мов є«дружньою до кожного»: вона забезпечує якісну мовну підготовку майбутніх фахівців усіх спеціальностей, і саме від неї багато в чому залежить доля подальшого професійного зростання наших випускників.

Викладачі кафедри іноземних мов – це команда професіоналів, здатних впровадити  в життя принципи Європейської мовної політики. Кафедра стала невід’ємною частиною реалізації програми реформування системи викладання та оцінювання іноземних мов спеціального вжитку у вищій школі України. 

8

Значним є внесок у цю справу доцента нашої кафедри кандидата педагогічних наук  Ходцевої Алли Олександрівни. У складі команди проекту «ESP Curriculum Design project» (2002-2006), метою якого були розробка та пілотування типової програми з англійської мови для професійного спілкування для ВНЗ немовного профілю, доц. Ходцева А.А. взяла участь у низці тренінгів та майстер-класів провідних українських та зарубіжних дослідників з питань розробки типових і робочих навчальних програм та методології викладання англійської мови для професійного спілкування. Результатом кропіткої праці учасників координованого Британською Радою в Україні проекту став програмний документ, важливість якого важко переоцінити. Це – рекомендована Міністерством освіти і науки України для вищих навчальних закладів немовного профілю «Національна програма з англійської мови для професійного спілкування» , яка є нашим провідником у царину  «Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти» як схваленого Радою Європи маніфесту всіх тих, хто вивчає або викладає іноземну мову. 

Перші сторінки з неосяжної енциклопедії мовного оцінювання відкрила для нас завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент Гнаповська Людмила Вадимівна. Завдяки її участі у проекті «Assessment in ELT», який проводився Британською Радою в Україні за сприяння Міністерства освіти і науки України, європейські стандарти та підходи до оцінювання навчального прогресу студентів та рівня володіння ними іноземною мовою стали реаліями нашого повсякденного професійного життя.

У практиці викладання дисциплін кафедра іноземних мов використовує діяльнісно-орієнтований підхід. Ця методологічна концепція базується на визнанні того, що як користувачі мови, так і ті, хто її вивчають, є насамперед членами суспільства та реалізовують певні функції (що необов’язково пов’язані з мовленням) у певних умовах, у специфічному оточенні та в окремій сфері діяльності.  Відповідно, різноманітні види роботи, до виконання яких залучаються та заохочуються студенти, є складовою частиною широкого – соціального – контексту, і лише він надає навчальним завданням повноцінного життєвого значення.

 

Ми допомагаємо нашим студентам сформувати та розвинути вміння, необхідні для їх ефективного спілкування іноземною мовою (в її усній та письмовій формах) у розмаїтті ситуацій побутового, академічного та професійного контекстів.

 

 

6

Кафедра іноземних мов озброює студентів набором дієвих стратегій, які в подальшому дозволять їм розробити власні тактики вивчення іноземної мови та вдосконалення своїх мовленнєвих компетенцій впродовж життя, використовуючи увесь наявний арсенал сучасних інформаційних джерел та засобів.

Хочете дізнатись про нас більше?

Ласкаво просимо на наш сайт!

 

Gaudeamus igitur,
Juvenes dum sumus!
Post jocundam juventutem,
Post molestam senectutem
Nos habebit humus.
Ubi sunt,
qui ante nos
In mundo fuere?
Vadeas ad superos,
Transeas ad inferos,
His si vis videre!
Vita nostra brevis est,
Breve finietur;
Venit mors velociter,
Rapit nos atrociter,
Nemini parcetur!

 

Gaudeamus


Vivat academia!
Vivant professores!

 

 

Vivat membrum quodlibet!
Vivant membra quaelibet!
Semper sint in flore!
Vivant omnes virgines,
Graciles, formosae!
Vivant et mulieres,
Tenerae, amabiles,
Bonae, laboriosae!
Vivat et respublica
Et qui illam regunt!
Vivat nostra civitas,
Maecenatum caritas,
Qui nos hic protegunt! Pereat tristitia,
Pereant dolores!
Pereat diabolus,
Quivis antiburschius,
Atque irrisores!