Е-бібліотека

2019

 • A Short Guide to Legal Structures / O.І. Leshchenko, S.V. Dorda // Study guide. – Sumy : Sumy State University, 2019. – 79 p.
 • Збірник інтерактивних тестових завдань з дисципліни «Іноземна мова (англійська)» на тему "First Steps in Business English" («Перші кроки до ділової англійської мови») для самостійної роботи студентів І курсу економічних спеціальностей, режим доступу: https://elearning.sumdu.edu.ua/s/dd-nil
 • Збірник інтерактивних тестових завдань на тему "Empower Your English for Life"/" Англійська для повсякденного спілкування: онлайн тести" з дисципліни "Іноземна мова (англійська)" [Текст] : для самостійної роботи студ. І курсу спец. 292 "Міжнародні економічні відносини" / Л. В. Андрейко, Ю. А. Скарлупіна. – Електронне видання каф. Іноземних мов (ННІ БТ). – Суми : СумДУ, 2019. – 5 с. http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=718171

 2018

 • Building communication skills in German and French on the basis of business English [Електронний ресурс]: handbook: in 2 parts. P.2 / G.B. Kozlovska, L.S. Otroshchenko, Yu.A. Skarloupina. - Sumy: Sumy State University, 2018. - 156 с http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68203
 • Methodological instructions for practical lessons and self-study on the topic “Shaping the world: the role of IT technologies” on the discipline “Foreign language for professional purposes (English)” [Текст] : for students-masters of the specialty “Economics” (educational program “Economic cybernetics”) for full-time training / G. B. Kozlovska, L. S. Otroshchenko. – Електронне видання каф. Іноземних мов ННІ БТ "УАБС". – Sumy : Sumy State University, 2018. – 53 p.
 • Students’ Practical Guide to Exam Preparation / O.І. Leshchenko, S.V. Dorda // Methodological Instructions on the subject “Foreign Language”. For class work and self-study. Educational qualification level “Bachelor”. Speciality 051 «Economics”, 292 “International Economic Relations”, 081 “Law”. – Sumy : Sumy State University, 2018. – 35 с.
 • English for Banking: Enhance Your Business Vocabulary / compilers: О. І. Leshchenko, L. V. Shtykhno.// Methodological guidelines for classwork and self-study on the discipline “English for Professional Purposes”. – Sumy : Sumy State University, 2018. – 69 p.
 • Upgrade Your Financial English (Англійська для фінансистів: підвищуємо свій рівень): навчально-методичний посібник / Л.В.Андрейко, А.О.Ходцева. . – Суми: ННІБТ«УАБС» СумДУ, 2018. –99с.
 • Збірник інтерактивних тестових завдань на тему "Key to successful socializing" («Ключ до успішного встановлення соціальних контактів») з дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання
 • Glossary of Key English Terms in Information and Communications Technologies / О.І. Лещенко, Л.В. Штихно // Словник-довідник ключових термінів з інформаційно-комунікаційних технологій для студентів спеціальності 051 «Економіка». – Суми: Вид-во СумДУ, 2018. – 60 с.
 • Методичні вказівки на тему «Early Business Contacts: Tips for Effective Communication” для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної формі навчання/укладачі: Р.В.Міленкова, Д.О. Медведовська, Т.В.Турчина. – Суми: Сумський державний університет, 2018. – 42 с. [Миленкова Р.В., Медведовська Д.О., Турчина Т.В.]

2017

 •  Методичні рекомендації (збірник інтерактивних тестових завдань) на тему "Key to successful presentations" ("Ключ до успішних презентацій") з дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання / укладачі: Д.О.Медведовська, Ю.А.Скарлупіна, Т.В.Турчина. – Суми : Сумський державний університет, 2017

Архів публікацій